S:1

Televizyona düşkün çocuklarda, sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranır. Televizyon izleyen bir çocuk, kendisi için bir şey üretememektedir. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte veya bunlarla oynamaktadır.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Televizyona düşkün çocuklarda, sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranır. Televizyon izleyen bir çocuk, kendisi için bir şey üretememektedir. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte veya bunlarla oynamaktadır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Makale" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Ümeyye b. Halef’in dininden vazgeçmesi için kızgın çöllerde kumlara yatırdığı, üzerine taşlar koyarak eziyet ettiği kölesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Avarlara karşı isyan sonucunda kurulan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?  I. Askeri YargıtayII. DanıştayIII. SayıştayIV. Yüksek Askeri ŞuraV. Anayasa MahkemesiYukarıdaki verilenlerden hangileri yüksek mahkemedir?  Her sabah kahvaltıda 7 bardak meyve suyu tüketen bir aile bir ayda kaç bardak meyve suyu tüketir? (1 ay 30 gün) Taralı alanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Mehmet : ______ I answer the question?Ahmet : Yes, you can. Bir iş yerinde günde 6 damacana su içiliyor. Bir damacana 19 litre ise bu iş yerinde bir günde kaç litre su içilir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri  Sendikaları ve Toplu Sözleşme  Kanun’a göre en az kaç Değişik  hizmet kollarında kurulmuş sendika bir araya gelerek konfederasyon kurabilir? I. İnönü Savaşı’nda Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından faydalanarak Türk ordusuna saldırmış fakat Türk birlikleri hem Çerkez Ethem isyanını bastırmış hem de Yunanlıları durdurmuştur.Bu bilgilere bakılarak;I.     Türk ordusu iç sorunlarla uğraşmıştırII.    Türk ordusu başarı kazanmıştırIII.   Türk ordusunun gücü ve otoritesi artmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden değildir? Ramazan ayının her yıl önceki yıla göre on gün erken başlamasının sebebi nedir? Yer fıstığı, sıcak ve ılıman iklimlerin bitkisi. Ülkemizde Samandağ’dan Antalya’ya kadar uzanan kıyı şeridinde yetiştiriliyor. Ama yer fıstığı üretiminde ülkemiz, dünyada ne yazık ki önemli bir paya sahip değil. Ülkemizde yer fıstığı üretiminin çoğalması ve yüksek verimli, nitelikli çeşitler elde edilebilmesi için yer fıstığı konusunda daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. - - - - her şeyin olduğu gibi yer fıstığının da bilimsel araştırmalara gereksinimi vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Hücreyi korur ve hücreye şekil verir.”Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? Yeni karşılaşılan bir uyarıcının bireyin belleğinde kalıcı olması için temel koşul, bireyin uyarıcıyı algılamasıdır. Uyarıcı, yeni, ani, şiddetli olmak gibi özelliklere sahipse edilgen dikkati tetikler. Uyarıcı, birey için önemli veya yapılan görevle ilgili ise etkin dikkat yoluyla seçilerek kısa süreli belleğe getirilir.Buna göre algılama işleminin başladığı bellek türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Mezopotamya ile Anadolu arasında uzanan ticaret yolunu Lidyalılar yapmışlardır.(....) İlkçağ Anadolu Uygarlıklarından "Bin Tanrı İli" olarak bilinen uygarlık, Hititlerdir.(....) Tarımı korumak için çok sert kanunlar yapan, en ünlü tanrıçaları bereket tanrıçası Kibele olan İlkçağ'da Anadolu’da kurulan uygarlık İyonlar'dır.(....) Hititler'de devlet işlerinin görüşüldüğü ve soylulardan oluşan meclise "Pankuş Meclisi" adı verilir.(....) Anadolu’da İlkçağ'da kurulan uygarlıklardan olan Sümerler, tarih yazıcılığını başlatmışlardır. (  ) Ses teknolojisi telefon ile başlamıştır.(  ) Radyo, görüntü ve ses verir.(  ) Video kameralar sayesinde ses ve görüntü kaydı yapılabilir.(  ) Pikap, kasetlerin dinlendiği alettir.Verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazarsak, hangi seçenek doğru olur? İnanç esaslarının ilki ve temeli aşağıdakilerden hangisidir? Rüya, bir sayıyı 8’e böldüğünde 10 oluyor. Rüya, aynı sayıyı 4’e bölünce hangi sayıyı elde eder? Kan kanseri olanlara yardım eden sivil toplum örgütü hangisidir?  5592+ 265+ 20= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Powerpointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde “atmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi boyut olarak daha büyük yer kaplar? Mahalleyi yöneten aşağıdakilerden hangisidir?  Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker?  “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kâfirûn suresi, 6. Ayet) “Allah’tan  başkasına  tapanlara  (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler.” (En’am  suresi,  108.  ayet)Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? When she had a break, she - - - - for four hours. İbadet, insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmayla ilgili olarak yanlış bir davranıştır?  Aşağıdakilerden hangisi insanda lenf dolaşım sistemi kısımlarından biri değildir? '' Fridge '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir?      “2,2,3,4,4,5,5,5,5,6,6”Verilen sayı  grubunun medyanı kaçtır? Eğimi 2 olan ve (1, - 4) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?  (I) Yakın çevremizle iletişim kurmak için kullandığımız dil samimi ve yalındır. (II) Uzak çevre ile ölçülü, kurallı, ağırbaşlı, resmîbir dil kullanırız. (III) Her ikisinde de üzerinde titizlikle durulması gereken, toplumun ortak edep kurallarına dikkat etmek olmalıdır. (IV) Bu herkes için değişmeyen bir kural olmalıdır. (V) Arkadaşımızla konuştuğumuz gibi öğretmen ya da müdürümüz ile konuşamayız. (VI) Yerine göre kullandığımız söz dağarcığı bile farklılık gösterir. (VII) Burada hassas olmamız gereken bir konu da içten konuşmanın kesinlikle laubali konuşma anlamına gelmeyeceğidir.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlelerde belirtilen yargıları örneklendirmektedir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? If I were you, I - - - - apologize to her. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir