S:1

Seni bulmaktan önce aramak isterim Seni sevmekten önce anlamak isterim Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de Sana hep hep yeniden başlamak isterim
Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Seni bulmaktan önce aramak isterim Seni sevmekten önce anlamak isterim Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de Sana hep hep yeniden başlamak isterimBu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Lirik (Duygusal)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“.................. black and white, and you get grey.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur? Medine’de toplumsal barışı sağlamak için Hz. Peygamber (sav.) ile Medineli Yahudiler arasında yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Budizm’de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf ve temiz bir duruma kavuşması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dinimize göre uygun olmayan davranışları yaparsak ………………işlemiş oluruz.’ Buna göre cümledeki boşluğa ne yazılmalıdır? Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde “... Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir, hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.” buyurmuştur.Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in özellikle- rinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hecedir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmek’’sözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Atatürk’ün ne zaman anıyoruz? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemeye yönelik olamaz? • “Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”                                                      (Yûsuf suresi, 101. ayet)•  “...İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yerleştirdik...”                                                       (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Mamure Kalesi hangi ilimizdedir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, cem de “on iki hizmet” sahibi ve hizmetleri yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde önad bulunmaktadır? |-5|=+5|+7| = 7|6| = -6|0| = 0Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Yarısı 145 olan sayının 90 eksiği kaçtır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri hangi müdürlükçe yürütülür? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Erozyonla toprak kayıplarının hızlanması sonucunda öncelikle aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi etkilenir? "Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir.....................dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir? Soyut kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumlardan hangisi Bir müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir.  Hadisine uygun bir davranış olamaz? Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ……………………… onlara yardım eden Medine’li Müslümanlara ise………………………. denir.Boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir ? Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı yapmamıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Trafik kazalarında ilk önce hangi numarayı aramalıyız? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?  Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden kimdir? Hangi ürün evimizi ısıtmada kullanılmaz? Ramazan ayında yeme içme faaliyetlerinden Allah rızası için uzak durmaya ne denir? Bağrına bastığım bahar bakışlımBusen buram buram bendeki bendeBeni benliğine bin bin bağlaYukarıdaki dizelerde “ b” sesi sürekli tekrar edilmektedir.Bu tekrarların oluşturduğu ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Kutsal Kitabımız K. Kerimi Peygamberimizin vefatından sonra ayetlerin toplanarak bir araya getirilip ilk oluşturulmuş olan kitap aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? Kur’an-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? TBMM’nin imzaladığı ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? I. Tabakalı yapıya sahiptirler.II. Bünyelerinde fosil bulundurabilirler.III. Bazı türleri enerji kaynağı olarak kulanılmaktadır.Verilen kayaçlardan hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç grubu içerisinde yer alır? İçki içmek, kumar oynamak, arkadaşlarımızla alay etmek, lakap takmak gibi dinimizce yasaklanan davranışlara ne ad verilir? Bazı teknolojik ürün atıklarının doğada kendi kendilerine yok olmaları uzun zaman alır. Aşağıdaki teknolojik ürün atıklarından hangisi doğada kısa zamanda yok olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir