S:1

Bunaltıcı ve kasvetli havaların ağırlığından kurtulmak için spor yapmak etkili bir yöntem. Ayrıca ilkbaharın getirdiği güneşli ve temiz havaları da sporla değerlendirmek gerekir. Bunun için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri de bisiklet sürmektedir. Hem bisikletinizin olmasına da gerek yok. Bisiklet kiralama ofislerini kullanarak zamanınızı eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Bunaltıcı ve kasvetli havaların ağırlığından kurtulmak için spor yapmak etkili bir yöntem. Ayrıca ilkbaharın getirdiği güneşli ve temiz havaları da sporla değerlendirmek gerekir. Bunun için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri de bisiklet sürmektedir. Hem bisikletinizin olmasına da gerek yok. Bisiklet kiralama ofislerini kullanarak zamanınızı eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Bisiklet kiralama ofislerinin gün geçtikçe çoğal- dığına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nda Tanzimat’tan itibaren sanatçılar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Tanzimat Birinci Dönem’de Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında başlayan “eskİ-yeni” çatışması, Tanzimat İkinci Dönem’de Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında devam etmiştir. Servetifünun Dönemi’nde ise topluluğa bağlı olan Tevfik Fikret ve topluluk dışında olan Mehmet Akif arasında dünya görüşü açısından tartışmalar yaşanmıştır. İlgi çekici olan ise Akif ve Fikret, şiiri düzyazıya yaklaştırmada, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamada, önceleri bireysel konularda yazarken sonradan sosyal konularda eser vermede benzer özellikler göstermektedir.Bu parçaya göre Mehmet Akif ve Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Seyhan : You shouldn’t eat junk food. It’s bad for your skin.Salih : …………… I have a lot of acne. I should start eating fresh fruit and vegetables. Şakir , teneffüszili çalınca bahçeye çıkmak için hızlıca yerinden kalkınca ayağı sıraya takılarak  düştü. Arda’nın bu durumunu gören sınıf arkadaşları ise kahkahalarla gülmeye başladılar.Yukarıdaki olaya göre Şakir'in sınıf arkadaşları Kuran’ın hangi emrini dikkate almamışlardır? Andy : What do you do after school?Mike : - - - -.  I.Dünya Savaşına İttifak Devletlerin yanında giren Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın  İttifak Devletinin yanında savaşa alınma nedenleri birbirinden farklıdır. Buna göre İttifak Devletlerinin Osmanlı Devletini kendi taraflarında savaşa sokmaya çalışmalarında Osmanlı Devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?   Hangi iletişim aracı aynı anda birden fazla kişi ile görsel ve işitsel iletişim sağlayabilir? Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgiliolarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) ne zaman kutlanır? St. Paul Kilisesi ve Kuyusu hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinde etkili olan sebeplerden biri değildir? 1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi paralel doğru parçalarına örnek gösterilemez? Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur?  Becky : - - - -?Percy  : It is foggy. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev araç ve gereçlerini kullanırken güvenli değildir? Aynı değerler ve ülkü birliğine sahip aynı geçmişi paylaşan insan topluluklarına ne ad verilir? Where is Turkey? 3/4  kesrinde 3’ün bulunduğu bölüme ne ad verilir ? Deneme türünün kurucusu kimdir? 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır? Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? “Masal” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçek” anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki olaydan hangisiyle Meclis Hükümeti sistemi terk edilerek Kabine Hükümeti sistemine geçilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? Oruç ibadeti ile ilgili olan fidye kavramı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 18 karpuzun yarısı kaç karpuz eder?  “Beyaz” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? Beyza kırtasiyeden 15 liraya boya seti, 16 liraya resim defteri aldı. Kırtasiyeciye 50 lira verdiğinde kaç lira para üstü almalıdır? Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki kişinin selamını alma ifadesidir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşıma için kullanılır?  İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu? Ankara Kalesi’ne çıktım. Gözümün önünde şaşırtıcı değişiklikleriyle Ankara Ovası uzanıyor. Arkadaşımla etraftaki dağları, küçük tepeleri ve bozkırın ortasında yemyeşil bir gölge yapan küçük köyleri sayıyoruz. Keskin bir ışık, etrafımda bir zafer borusu gibi çınlıyor. Sert rüzgârda bulunduğumuz tepenin yassı şekli tam bir gemi küpeştesi hâlini aldı. Zaman denizlerinde onunla yüzmeye hazırlanıyorum.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri vardır? Denizlerde bulunan atıklar, burada yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir. Hatta vücutlarına takılarak ölmelerine sebep olmaktadır. Denizlerin içinde bulunan katı atıklar hangi yöntem ile ayrılabilir? “Yok” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Dolapta üç takım elbise vardı.” cümle- sindeki “var” kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir