S:1

I. Laf torbaya girmez.
II.Laf lafı açar, laf da kutuyu açar.
III.Lafla peynir gemisi yürümez.
IV.Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.
Numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

I. Laf torbaya girmez.II.Laf lafı açar, laf da kutuyu açar.III.Lafla peynir gemisi yürümez.IV.Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.Numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? sorunun cevabı "III ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
.“... Rahman olan Allah’ın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder? Katı-…………Sıvı-……….. Gaz- ………..Verilen boşluklara sırayla hangi maddeler örnek yazılabilir? Aşağıdakilerin hangisinde verilen kavram yanlış açıklanmıştır? Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından birisi değildir?  Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınmamıştır? Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir? Microsoft Office Excel’de (Elektronik hesaplama tablosu) hücre kavramı neyi ifade eder?   Resmi kurumlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 1.  Sen de onun gibi mi düşünüyorsun?2.  Ama seninde notların fena değil.3 . Elin ağzı torba değilki büzesin.4.  Herkezin çantası var, Fatma’nınki yoktu.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Gülten Akın, Murathan Mungan için: “Bana şu iki dizesini versin, benim bütün şiirlerim onun olsun.”Yukarıdaki tırnak içindeki sözü söyleyen şairin, diğer şaire olan duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Maddelerin kırılgan olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Bir kare ile bir çemberin çevresi aynı uzunluktadır. Çemberin çevre uzunluğu 184 cm ise karenin bir kenarı kaç cm’dir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde başkasından duyma anlamı yoktur? Aşağıdaki  seçeneklerden  hangisinde  verilen  donanımların  tamamı dış donanımdır? Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin aşağı akarak büyümesiyle oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? 3001 –  B   = 2178 işleminde  B yerine gelecek sayı kaçtır? “İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir.İnsanın söylediğini yapması,verdiği sözde  durması ve doğru sözlü olmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.” Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Türk edebiyatındaki ilklerden biri değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Bir kişiye sahip çıkmak, korumak” anlamındadır? Duyu organlarımız kaç tanedir?  534,273 ondalık kesrinde tekrar eden ra­kamların basamak değerleri aşağıdaki­lerden hangisidir? Bahçede top oynamak için iki takım kurduk. Her takım 7 kişi olduğuna göre kaç kişi top oynadı? Hangi damga, ürünlerin belli standartlara ve kaliteye göre üretildiğini belirtir? Johnson : Excuse me, - - - -?Andrew   : Go straight ahead and turn left.It’s on your left. 572° nin esas ölçüsü A ve 672° nin esas ölçüsü B’dir. Buna göre A+B kaç derecedir? ‘‘ ………………… ’’ göre hava hoş, dışarı güzel. ’’ Bu cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakinerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbiri ile ilişkili değildir?  Arızalı olan bir musluktan günde 8 litre su damlamaktadır. Okulumuzda 4 adet musluk bozuktur. 5 günde okulumuzda kaç litre su damlayarak boşa akmıştır? “Tarihte parayı ilk bulan toplum …………………..dır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (3x,  x  +  y)  =  (12,  -  1)  olduğuna göre  x  -  y  kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde Destan Dönemi’nde şiir söyleyen sanatçılara verilen isimler bir arada verilmiştir? Allah rızası için tan yerinin ağarmasından başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak durarak yapılan bir ibadete ne ad verilir?  Hz. Muhammed (sav.), kendisine ve Müslümanlara Mekke’de   yaşama hakkı tanımayan, onları hicret etmek zorunda  bırakan müşrikleri, Mekke’yi fethettikten sonra cezalandırmamıştır.Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliğine örnektir? Bir kenarı 45 m olan kare şeklindeki tarlanın 2 sıra tel çekilecektir. Bunun için kaç m tel gerekir? “9856” doğal sayısının en yakın yüzlüğe  yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin, ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir