S:1

Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vererek iyilikte bulunma işine ne ad verilir?

Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vererek iyilikte bulunma işine ne ad verilir? sorunun cevabı "Karz-ı hasen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır? Mersin Akkuyu’daki nükleer santral aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmaktadır? Bir ülkenin;• tüketici nüfusu fazla,•   kalkınma hızı yavaş,•   işsizlik oranı yüksekise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına ………………….denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Bilmediği şeyi bilen birine soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.” anlamında kullanılan atasö- zü aşağıdakilerden hangisidir? Doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür medeniyetleri üzerinde çalışan batılı araştırmacılar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir?  • Yağların sindiriminin gerçekleştiği organdır.• Safra ve pankreas öz suyu bu organa salgılanır.•Proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi burada tamamlanır.Verilen bilgiler aşağıdaki organlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Kazım 13, Emel 7 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Kur’an-ı Kerimde dengeli toplum olarak tarif edilen kimselerin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? .“ Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.   5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre performans göstergeleri kim veya kimler tarafından belirlenir? “ön” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (.....) İslamiyet ve Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlikler, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olmuştur.(.....) Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacı karşılanmıştır.(.....) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmıştır.(.....) Baharat Yolu, Çin’in Şian şehrinden başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. Kimsesiz çocukların korunmasında görevli olan kurum hangisidir? Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimet- rekareden büyük olacağına göre en az kaç santimetrekaredir? Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim insanlarından hangisini buna örnek olarak gösteremez? Aşağıdakilerden hangisi başkası tarafından bulunması zor güçlü bir şifredir? "yuvarlak" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? Mr Smith : Deforestation is a big problem.Steve : - - - - ?Mr Smith : Destroying forests is a problem. Bir çıkarma işleminde çıkan 3564 fark 7348 ise eksilen kaçtır ? "Okuldaki arkadaşlarına kaba davranmamalısın." cümlesindeki "kaba" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Adnan, İrem ve Sevim’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I.  Testin başarısı düşüktür.II.  İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III.  Adnan’ın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Kenar uzunlukları 24m ve 54m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşeler dahil olmak üzere eşit aralıklar ile ağaç dikilecektir. Bunun için en az kaç ağaç gereklidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi hayal ürünü değildir?  Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş tarihi olarak MÖ 209’da ilk düzenli ordunun kurulu-şunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Kimler kan bağışında bulunabilir? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı hangi şehirden başlatmıştır? Öğrenme-öğretme ortamlarında Sunuş Yolu Stratejisi’ni daha etkili ve verimli hâle getirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? Osmanlı Devleti’ndeki Divan üyesi olan Defterdar’ı günümüzde hangi bakanlığa benzetebiliriz? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (...) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamber’in (a.s.) oğludur.(...) Kâbe’yi tavaf görevine Hacerülesved’in hizasından başlanır.(...) Umre farz, hac ise sünnettir.(...) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir.  Mıknatısların günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metafiziğin sözcük anlamı hangisidir?  Namazda alnı, burnu, elleri, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya ne ad verilir? Peter : Would you like to go on a picnic?Jayce : Sure. - - - -. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir