S:1

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? sorunun cevabı "Kan vermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Mondros Ateşkes antlaşmasında “Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir.” maddesi vardır.Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir?  Panel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “I. çocuktur - II. çok - III.bir - IV.düzenli - V.kardeşim”Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı bir şekilde dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? I- Elektrikli cihazların tahrip olmasını önlemekII- Elektrikli cihazların toprakla ilişkisini kesmekIII- Elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamakVerilenlerden hangileri elektrik tesisatında topraklama yapılmasının amacıdır?  Ülkemizde tarım faaliyetinin yoğunlaştığı yerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha çok ihtiyaç duyar? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda haksızlık ve adaletsizliğin giderilmesi için yapılmış bir çalışmadır? Bir bakkal toptancıdan 5 Litrelik 8 şişe, 1 litrelik 12 şişe, yarım litrelik 20 şişe ve çeyrek litrelik 40 şişe yağ almıştır. Buna göre bakkal toplamda kaç litre yağ almıştır? 1. Bir süre çalışan ütü ısınır.2. Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısınır.3. Saç kurutma makinesi bir süre çalışınca üflediği hava ısınır.4. Hareket halindeki araba fren yaptığında tekerlekler ısınır.Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde mekanik enerji ısı enerjisine dönüşmüştür?  • Adını, kıyısı bulunan denizden almışır.• Bölgede bulunan Çukurova, tarımsal üetiminmerkezidir.• Turunçgiller, pamuk, sebze gibi tahıl üüleriyetişirilir.• Bölgede turizm oldukça gelişmiştir.Bazı özellikleri verilen bölgemiz, aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi belirtme hâl eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi oyun oynamak için güvenli değildir? "seviyorsun - meyveyi - çok - hangi" sözcüklerinden kurallı cümle yapıldığında ikinci sözcük hangisi olur? I. Olağan bilim dönemiII. Bilim öncesi dönemIII. BunalımlarIV. DevrimThomas Kuhn’a göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşamalarının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? “Satmak” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi peygamberimiz için söylenmez? İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslam’ın hangi özelliğidir? “AABCCCAABCCCAABCC” yandaki örüntünün kuralı hangisidir?  Orta Asya’da kurulan diğer Türk devletlerinin aksine tarımla uğraşıp, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?  Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına …………… adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerinden birisi değildir? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildi-ğinde aşağıdakilerden hangisini  hissede-riz?  Kişinin, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru değildir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlama gelir A: What is your job? B:  - - - - . Sınıfta 15 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor. Sınıfta 14 kız olduğuna göre kaç erkek vardır? Peygamberimiz İslamı anlatmak için gittiği Taif şehrinde tepkiyle karşılanmış ve hatta yaralanmıştır… O şöyle dua etmiştir:” Rabbim, halkımı bağışla, onlar  ne yaptıklarının farkında değiller”Peygamberimizin her şeye rağmen bu şekilde dua etmesi onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 5 ile kalansız bölünemez? Aşağıda verilenlerden hangisi Dinimizin yasakladığı davranışlardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır?  1. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz meydana gelir.2.        Denizin tuzluluk oranı orada yaşayan canlılar için uygun seviyededir.3.        Bitkiler karbondioksit kullanıp oksijen üretirler.Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Eren’in sağ kolu Güneş’in doğduğu yönü gösteriyorsa önü hangi yönü gösterir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D’ , yanlış ise başına ‘Y’ yazınız(…..) İç gezegenler, gazsal yapıya sahiptir.(…..) Gezegenler, büyüklüklerine göre sıralanırsa Dünya, Venüs’ten önce gelir. (…..) Gezegenler, küresel bir şekle sahiptir.(…..) Güneş sistemindeki en soğuk gezegen Merkür’dür.(…..) Asteroit Kuşağından sonra gelen gezegenler karasal yapıdadır. Din, insanın inanma ve güvenme ihtiyacını karşılar. İnsan, her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınıp ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. Din, sosyal bir varlık olan insanı iyi, doğru, güzel ve faydalı işler yapmaya yöneltir. İnsanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzak tutarak gerçek özgürlüğe kavuşturur.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? March, April, May, - - - - . Aşağıdakilerden hangisinde “açılmak” sözcüğü “uzaklaşmak” anlamında kullanılmıştır?  ̶  Yardım hattı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim?̶  - - - -̶   Nasıl bir sorun?̶   Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gitti?̶   Gitti mi?̶   Yok oldu!̶   Ekranda şu anda ne görüyorsunuz?̶  - - - -̶   Hiçbir şey mi?̶    Yazdığım hiçbir şey ekranda görünmüyor.Bu konuşma metninde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir?          Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir