S:1

Okunan ilahiler eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ellerini göğe kaldırarak Hakkın tek olduğunu zikrederek, ayakta döne döne yapılan bir çeşit zikirdir. Nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp Haktan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamlar içerir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Okunan ilahiler eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ellerini göğe kaldırarak Hakkın tek olduğunu zikrederek, ayakta döne döne yapılan bir çeşit zikirdir. Nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp Haktan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamlar içerir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Semah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Ramazan ayı içerisinde olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir? Verdiği nimetler için Allah’a şükretmeye…..,dinimizce yapılması güzel olan olan iş ve davranışalara karşılık verilen ödüle ise …….denir.Yandaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Atalarımızdan kalan camiler, hamamlar, tarihi köprüler, medreseler hangi kültürel unsurun içinde yer alır ’Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan hangisidir? Ay tutulmasının gerçekleştiği sırada aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Aynur Hanım 12 000 TL’sini aylık %3 faiz veren bir bankaya yatırıyor. Aynur Hanım’ın 8 ay sonunda bankadaki parası kaç lira olmuştur? “ Tuttu” sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Sıcaklık aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?  Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişilik ölçeklerinin kullanım amaçları arasında yer almaz? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem otla hem de etle beslenir? Az sözle çok şey anlatabilenler yetenekli kimselerdir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? "insanların etkileri ile değişerek oluşan yeni çevreye...................denir."ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar? Amasya Genelgesi’nin;•   Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.•   Merkezî Hükûmet, üzerine aldığı sorumluluğungereklerini yerine getirememektedir.maddeleriyle, Kurtuluş Savaşı’nın neyi kamuoyuna ilan edilmek istenmiştir? By means of - - - - technologies, people began to communicate with each other easily. Aşağıdakilerden hangisi iç temizlikle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?           Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?  Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısıdır.Yukarıdaki tanımın karşılığı olan kavram hangi seçenekte verilmiştir? 76A + 3B6 = 1152 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir? Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti‟nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? Havalar soğumaya başlar. Göçmen kuşlar sıcak yerlere göç ederler. Okullar açılır. Burada bahsedilen mevsim hangisidir? Cumhuriyet dönemine ait aşağıdaki yeniliklerden hangisinin tam bağımsızlığın sağlanmasında doğrudan etkili olduğu söylenebilir? Akın 9 yaşındadır. Ablası Akın' dan 6 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Hangisi yardımlaşma ile daha kolay yapılabilir? 149 = 9 birlik + ……….. + 1 yüzlükYukarıda çözümlenen sayının boş bırakılan yerine ne yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin yıldönümü olan 28 Eylül, her yıl “Türk Denizcilik Günü” olarak kutlanmaktadır? Tasarruf yapmak için hangi ürünü almaktan vazgeçebiliriz ? 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması hangisidir?  Lale Devrinin padişah ve sadrazam eşleştirmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?  Vücudumuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi karbonhidratlar, proteinler ve yağlardan karşılar. Bu organik moleküllerin vücutta kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mehmet çıktığı iş gezisinde bir aydan 5 gün daha az kalmıştır.Mehmet çıktığı gezide kaç gün kalmıştır? (1 ay 30 gün) 450 dekar kaç kilometrekaredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? 1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tümgücüyle savaşıyordu.3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi aslı değiştirilmiş ( tahrif )  kitaplardan biri değildir?   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ koyun ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir