S:1

Münker Nekir meleklerinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Münker Nekir meleklerinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kabirde sorgu sual yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?       Türkiye’nin il sınırlarını, komşularıyla olan sınırlarını gösteren haritalara………… haritalar denir. Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir?  Rakamları Farklı dört basamaklı en büyük çift sayı ile Dört basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Virgülün kaldırılması halinde, aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında değişiklik olur? Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke için önemli bir güç kaynağıdır. Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların Mekke’den Medine’ye gruplar halinde göç etmesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra başlamıştır?  Kur’an’da, “Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, hâlini düzeltirse, şüphesiz ki Allah, onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.” buyrulur. Ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekle anlamı değişmiştir?  Toplum yaşantımızda güzel ahlaklı davranmazsak hangisi yaşanır? İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? “ Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt niteliğindeki sözlere ---- denir. ”Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ‘’ Ufukta günün boynu büküldü.’’Bu cümlede görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya harici bir diğer konu ise internetten yapılan alışverişlerdir. İnternetten yaptığımız alışverişlerde dikkat etmemiz gereken husus vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?  Hangi deyim “çalışmamak” ile ilgilidir? Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir? ”Ak “sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?  Cana kıymak, yalan söylemek, iftira etmek, hile yapmak, başkasının hakkına el uzatmak, içki içmek, kumar oynamak gibi davranışlar ……………………… . Boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir?  Trafikte yolcu olarak hangisi yapmamız doğrudur? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse opâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarı yor tevhîdi…Bedr’in aslanları ancak bu ka dar şanlı idi … (Mehmet Âkif Ersoy) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?  Müslümanlar tarafından Endülüs’te inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir? Bir satıcı öğleden önce 140 şişe süt, öğleden sonra ise 2470 şişe süt sattı.Satıcı toplam kaç şişe süt satmıştır? Sofraya oturan bir öğrenci yemeği bitirdikten sonra aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemelidir? Çevre kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden hangisi doğrudur? Güvenlik kavramının evrensel bir boyut kazanıp bilimsel çalışmalara konu olması hangi gelişmelerden sonra gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Elif, Anadolu uygarlıklarıyla ilgili İnternet’te araştırma yaparak doğru ve güvenilir bilgiler- den oluşan bir ödev hazırlamak istiyor.Buna göre Elif, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel faydalardan biri değildir?  I. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermekII. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmakIII. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılış amaçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word programının uzantısıdır? '' İzmir' e gideceğim ve tatil yapacağım. '' cümlesinde hangi sözcük bağlaçtır? Anadolu kapılarının Türklere açılması sağlayan savaş hangisidir? Bir yük, dinamometre ile eğimleri aynı olan üçfarklı yüzeyde çekiliyor. Dinamometrede;I. yüzeyde 4 NII. yüzeyde 25 NIII. yüzeyde 16 N değerleri okunuyor.Buna göre yüzeylerin en pürüzlüden en azpürüzlü yüzeye doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından değildir?   Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi içeriğindeki besin yönünden ötekilerden farklıdır? 1m ‘lik bir uzunluk 3 defa 10 ile çarpılırsa, aşağıdakilerden hangisi oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir