S:1

Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Düşünce zenginliğidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Günümüzde komşuluk ilişkileri yok denecek kadar azaldı.” Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur Coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupalılar yeni ticaret yolları buldular. Böylece İpek ve Baharat yollarının önemi de azalmış oldu. Bu durum eski yolların üzerinde bulunan devletlerin coğrafi keşiflerden olumsuz olarak etkilenmesine neden oldu.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?  Kevin : - - - - I have the bill, please?Waiter : Of course, sir. Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşen solunum tepkimeleri sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? Alfabemizde  sessiz  harfler   sesli  harflerden  kaç  fazladır?  Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?  ”-meli , -malı” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır.  39.21 işleminin sonucunu çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?             Köyceğiz Gölü hangi ilimizdedir? Kumbarasında 75₺ si olan Yiğit , parasının  %20’ si ile kitap alıyor. Geriye kaç ₺ parası kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? Yer fıstığı, sıcak ve ılıman iklimlerin bitkisi. Ülkemizde Samandağ’dan Antalya’ya kadar uzanan kıyı şeridinde yetiştiriliyor. Ama yer fıstığı üretiminde ülkemiz, dünyada ne yazık ki önemli bir paya sahip değil. Ülkemizde yer fıstığı üretiminin çoğalması ve yüksek verimli, nitelikli çeşitler elde edilebilmesi için yer fıstığı konusunda daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. - - - - her şeyin olduğu gibi yer fıstığının da bilimsel araştırmalara gereksinimi vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletlerinin desteği ile Yunanlılar Batı Anadolu’yu işgale başladı. Yunanlıların yaptığı savaşlarda yenilgiye uğraması üzerine İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?   Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dolanma hareketi yaparlar? “Amerika Büyük Bir Şaka” adlı gezi yazısı aşağıdaki yazarların hangisine aittir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?   10.32’te kurulan bir saatin zili 9 saat 29 dakika sonra çalmıştır. Buna göre, saatin zili çaldığında saat kaçı göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre için söylenemez? Aşağıda verilen kıtalardan hangisi   tamamen   Kuzey Yarım Kürede yer alır? “Fırından beş tane taze ekmek aldım.” Cümlesinde eş sesli kelime hangisidir? “………………. bu yüzden alışveriş yaptık.”Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir zamanlar talihi ile meşhur bir balıkçı varmış. Balığın çok az tutulduğu kıyılarda bile ne zaman balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balık getirirmiş. Bu yüzden şansı da dillere destan olmuş. Hatta halk arasında birinin ne kadar şanslı olduğunu anlatmak için bu adam örnek verilirmiş. Günün birinde balıkçı ölmüş. Cenaze için gelenler adamın evinde balık ve su ile ilgili zengin bir kütüphane olduğunu görüp hayret etmişler.Bu hikâyede vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ferhat, 20 litre zeytinyağının bir kısmını 250 mL’lik 16 adet kaba doldurmuştur. Kalan sütü ise 500 mL’lik kaplara doldurmak istiyor. Kaç kaba ihtiyacı vardır? Aşağıda ham maddesi verilen ürün ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Demir tozu ve kükürt  karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?  Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir? “Trafik kazası geçiren adama yardım etti, ambu- lansa bindirdi.” Bu cümledeki anlatım bozuklu- ğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi tüm bakteriler tarafından gerçekleştirilir? “Abimin hoşnutsuzluğu, yüzünden okunuyor.” Bu cümledeki abi için hangi deyimi kullanabiliriz? Yüz binler basamağı  5,  on binler basamağı ile yüzler basamağı  8, diğer basamakları 0, olan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Bir işte başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra  Allah’a dua etmek anlamına gelen kavram hangisidir? Üst dairede oturanların çıkardığı gürültü Murat Bey’i ilk zamanlar etkilemiyordu ancak gürültü uzun süre devam ettiği için artık en küçük bir ses bile onu sinirlendirmeye başladı.Murat Bey’in değişen bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Dalga boyları 10-3 m’ye kadar olan  ve  sıcak  cisimler  tarafından üretilen dalgalara ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir