S:1

Jackson used to - - - - computer games when he was a child.

Jackson used to - - - - computer games when he was a child. sorunun cevabı "play" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan biridir?  Eûzü besmele çekmek denilince aşağıdakilerden hangisini söylemiş oluruz? Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan ikinci sıraya hangisi gelir? Allah’ın  emir  ve  yasaklarını  çeşitli  yollarla  Peygamberlere  bildirmesine göndermesine  ……….  denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu en temel haktır? "Tatlı" sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? Öyküleme (hikâye etme) aşağıdaki edebii türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?  Aşağıdaki toplam işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  Parasının %20’sini harcayan Özlem’in geriye 240 lirası kalmıştır.Buna göre Özlem’in başlangıçta kaç lirası vardı? 102 – 33   işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürle ilgili değildir? Bir öğrenci 8 metrelik yolun 540 cm‘ sini yürüdü. Geriye daha yürüyecek kaç metre kaç cm yolu kalmıştır? İyi bir öğrenci nasıl olmalı? Kuzey yönünde ilerlemekte olan Alper, sağa dönerek ilerlemesine devam etmiş ise hangi yönde gidiyordur? 120 sayısının 5 katının 50 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir? Woman : You don’t look fine. Is there something wrong?Man  : I have some - - - - problems. It makes me feel really bad.Woman :Then you should see a dentist right away. “Kuvayımilliye’yi etken ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer alır? Bir okuldaki öğrenci sayısı 2870’tir. Bu öğrencilerin 1520’ si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? “Görevini en iyi şekilde yerine getirdi."Cümlesinde “görev” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirdiğimizde cümlenin anlamı değişmez? There - - - - a cat in the garden.  Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir?  Sıvı haldeki maddenin ısı vererek katı hale geçmesine denir. Aşağıda verilenlerden hangisi  ağ türlerinden değildir?  Bir yolcu dağların doruklarında, kalın kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hâle geldi ve yere yığıldı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?   Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Aşağıdaki sayılardan hangisi 460’a yuvarlanmaz? Aşağıdakilerden hangisi konuşma türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? •     Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması•     Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması•     Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılmasıVerilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir? 58 + A = 84 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Sabah ezanı okunurken diğer ezanlardan farklı olarak “Namaz uykudan daha hayırlıdır.” söylenir.Sabah ezanında böyle bir ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir