Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi kumlu toprağın özelliklerinden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi kumlu toprağın özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Koyu renkli, yumuşak ve verimlidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını hangi uygarlık uygulamıştır? Hangisi yaygın olarak kullanılan bir mıknatıs çeşidi değildir? “18+ 14 =  ?  “ işleminin sonucunu en yakın onluğa yuvarlarsak kaç olur? Kurumsal temsilde hangisi önemlidir? Araçlar için trafik ışıklarında aşağıdaki renklerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden biri değildir? Her yer yeşile kesmişti yaprak yaprakBüyülü sessizliğinde ormanlarınEl ele, dağlar ve denizler aşarakBir yere vardık, mutluluğa en yakınBu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  Türkçede sıfatlar , en zorlandığım konudur. Ayşe ağır davranışlar sergileyen kibar biridir. Karga,hırsızlığıyla meşhur bir hayvandır. Ekmek ve peynire bayılırım.Yukarıda altı çizili sözcüklerin cümlede kullanılış anlamları hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?           Bir yörede hangi alanda ekonomik faaliyet yaygınsa, o alandaki meslek türleri daha çok yaygındır.Buna göre, Antalya’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir?  Servetifünuncular, şiirde farklı bir yol izlemişlerdir. Onlar resim yapar gibi şiir yazmak istemişlerdir. Bu şiiri resim gibi algılamak demektir. Şiirle resim onlarda iç içedir. çok sıfat kullanmalarının yeni sıfatlar icat etmelerinin sebebi budur.Bu parçadan Servetifünuncuların şiirde etkilerndikleri edebi akımın özellikleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?