S:1

... Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır.
(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)
Bu ayet ile emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

... Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır.(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)Bu ayet ile emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hac" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir manav almak istenilen narları tartmak için terazinin kefesine 3 tane 2 kg, 2 tane 1kg , 2 tane 500g ve 4 tane 250g lık ölçü birimi kullanıyor.Narların ağırlığı kaç kgdır? T.C.Anayasası na göre,aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin özelliklerinden değildir? Tam gölge ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1. Bir ışık kaynağı gerekir.2. Saydam madde olmalıdır3. Cisim ile gölgesinin şekli benzerdir. Annenden öğrendiğinle yetinme Çocuğum, Türkçeni geliştir.Dilimiz öylesine güzel kiDurgun göllerimizce duru, Akar sularımızca coşkulu... Ne var ki çocuğum, Güzellik de bakım ister.Bu dizelerde ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir? Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara ‘günaydın‘ diyerek onları selamlamak, onların hal hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki fiziksel özelliklerden hangisi her insanda farklı olup kimlik yerine geçer? Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış. II. Behçet Necatigilin şiirlerini okuyorum. III. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık. IV. Buraya geldiğini neden söylemedin? Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi kılış bildirmektedir? I. İnsanın kendini tanımasına, olayları ve çevresini daha doğru yorumlamasına yardımcı olur.II. Gerçeği estetik bir tavırla ele alarak toplumun estetik algılarını canlı tutar.III. İnsanın kalabalıklar içinden sıyrılarak kendi kabuğuna çekilmesine yardımcı olur.IV. Toplumsal duyarlıkları harekete geçirir ve böylelikle bireyler arasındaki ilişkileri daha olumlu bir zemine taşır.V. İnsanların birbirini anlamasını, ortak bir paydada buluşmasını sağlar; barışçı bir anlayışa sahip bir toplumun oluşmasını temin eder.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel sanatların insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Toplumda makineleşmeyle beraber insan, makine zindanında tutuklu bir hale geliyor. Hayatımızı kolaylaştıran makine, insanın düşünce, irade ve duygusunun yerine geçiyor. Tanıdığımız insan ruhu ve hissiyatı değişerek yeni bir insan oluşuyor ve makine, insanın fonksiyonunun yerine geçiyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? I. Balonun içindeki hava ısıtılır.II.Balonun içindeki ağırlıklar artırılır.III.Balon içine yoğunluğu havadan az olan Helyum gazı verilir.Havada hareketsiz duran bir balonun yükselebilmesi için verilenlerden hangileri yapılabilir? Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? I. 5x + 3x - 2x + 4 = 2 .(3x + 2)II. 7a + 2a - a = 8aIII. (3x - 5) + 2 = 3x - (5 + 2)Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbulda açılmıştır. Mezopotamyada kurulan ilk uygarlık hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir? Burcu arkadaşına oturduğu evin yerini tarif etmek istiyor.Burcunun bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması doğru olur? Aşağıdaki bitkilerden hangisi insanlar tarafından tüketilir? Hz. Muhammed doğduğu sırada bir kısım insanlar Allah inancı üzerine yaşıyor, putlara tapmıyordu.Hz Muhammed ve babası da bu inanç üzerine yetişmiştir. Bu insanlara ................ denir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların dikkatli kullanılmasını gerektiren sebeplerden biri değildir? .......... she left home, nobody has heard from her. Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılardır. Kendisinden önce benzeri yazılar yazılmış olmakla birlikte 16. yüzyılda bu kavramı, ilk kez kullanan Fransız yazarı Montaignedir. Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir? Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allahın varlığı ve birliğinin konu edildiği .................... gelir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Periyodik sistemin elementlerin atom numaralarına göre düzenlenmesini öneren bilim insanı kimdir? Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabetik sırada önce gelir? "Hasan, yarın akşam babasıyla İzmir' e .....'' noktalı yere hangi eylem yazılmalıdır? Bir konuşmada, dinleyicinin kendini ilgilendiren yerleri duyduğu ancak diğer kısımlarla genellikle ilgilenmediği dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Havza Genelgesinin önemini ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Aşağıdakilerden hangisinde teknolojinin kullanılmasına gerek yoktur? Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinde sular insanlar tarafından yapılan sondajla çıkarılmaktadır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yaş ortalaması 25 olan 18 kişilik bir gruba kaç ya-şında bir kişi katılırsa yaş ortalaması 26 olur? Hz. Muhammed (s.a.v.)e ilk vahiy nerede ve kaç yılında indirilmiştir? Aşağıdaki hangisi Hz. Muhammedin peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul olmasının kazandırdıklarından değildir? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir