S:1

Aşağıdaki halkoyunlarından hangisi Trakya yöresine aittir?

Aşağıdaki halkoyunlarından hangisi Trakya yöresine aittir? sorunun cevabı "Hora" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk Türkler, aşağıdaki yerlerden hangisini kutlu vatan toprakları olarak görmüşlerdir? Ozanın biri alır sazı eline, yaslanır bir ardıç ağacının gövdesine. Hem çalar hem de başlar keklik gibi ötmeye. Çevrede ne kadar keklik varsa toplanır ozanın başına. Kimi sazına konar, kimi omzuna tüner, kimi öter, kimi seke seke yürür. Silifkenin keklik oyunu bu şekilde oluşmuştur. Kaşık sesleri, kekliğin ötüşünü; kıvrak figürler, kekliğin seke seke yürüyüşünü gösterir.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içerir? Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinin yıldönümü olan 28 Eylül, her yıl Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır? Hangisi batıl inanç değildir? • Cam• Tuz• İyot• ElmasYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir? ​Nimetlerin ve güzelliklerin kaynağı ve sahibi olan Allah'ı (c.c.), övgü ve yüceltme sözleriyle anmaya ne denir? Bilgisayarda kurulu bir programı tamamen kaldırmak için aşağıdakilerden hangisine girmek gerekir ? Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitapların gönderiliş amaçlarından biri değildir? Aydınlatma teknolojisinin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir? Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devlet yönetiminin düzenli işleyişi, uzun süre halkın rahat yaşamasını sağladı. Ayrıca yöneticiler bütün halka adaletli ve eşit davrandılar. Bu nedenle halkın devlete bağlılığı güçlendi, ülke topraklarında yaşayan dini, dili ve kültürü farklı olan uluslar uzun süre barış içinde bir arada yaşadılar. Bu paragrafta Osmanlı Devletinde dili ve dini farklı ulusların bir arada yaşamasını sağlayan temel unsurlardan hangisine değinilmemiştir? Ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak ve toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için ünlü kişiler ve uzmanlarla ya-pılan görüşmeleri sorulucevaplı olarak aktaran yazılara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yapılan bir iyilik karşısında karşımızdakine teşekkür olarak ne söyleriz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümledir? Bir şehirde bütün ömrünü geçirenler, yaşadıkları o şehri ne kadar bilirler? Başka ülkelerden, başka şehirlerden gelip geçen­ler kadar doğru bakabilirler mi bulundukları şehre?Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan, elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarına ...............................denir. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Şeytan kelimesi batı dillerinde hangi kavramla ifade edilmiştir?A) GodB) SatanC) SihirD) Şaman Pisiklete binerken dikkatli olmalıyız. Bu cümlede hangi sözcük yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki dinlerin hangisinde ahiret inancı yoktur? Elbiselerini özenle yerleştirdi. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Kuş yavrularının çoğu, yumurtadan çıktığında göremez, yürüyemez ve tüysüz olur. Bu yavrular tüyleri çıkıncaya, yeterli güce ulaşıncaya ve yuvadan ayrıla- bilecek duruma gelinceye kadar - - - - anne babalarına bağımlıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın kapsadığı konular arasında yer almaz? Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allaha ulaşır. Fakat Ona sizin takvanız (Allahın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır...(Hac suresi, 37. ayet)Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır? Yıldız sözcüğü Güneş ve Ay dışında gökyüzünde görülen gök cisimlerinden her biri anlamında kullanılırken zamanla Herkesçe çok sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta bu sözcük günümüzde sinema, televizyon sanatçısı anlamını da karşılar olmuştur.Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Yirmiden geriye ikişer sayarken 14ten sonra hangi sayı gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın temel amaçlarından biri değildir? Karbonhidratlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organlarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi yazımı yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? I- 653 tek sayıdır.II- İki tek doğal sayının toplamı her zaman çift bir doğal sayıdır.III- 990 sayısı en büyük çift sayıdır.Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde eşin seçildiği grup ölçüt olarak alınmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir