S:1

Kişinin herhangi bir zorlama ve baskı altında olmadan, serbest bir şekilde kendi isteği ve düşüncesiyle karar verebilme durumudur.
Bu tanımla açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Kişinin herhangi bir zorlama ve baskı altında olmadan, serbest bir şekilde kendi isteği ve düşüncesiyle karar verebilme durumudur.Bu tanımla açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İrade" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır? 0,08 : 0,2 işleminin sonucu kaçtır? "Resmî yazılarda sayı ve evrak kayıt numarası …………………. verilir." Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  Doğru bilginin kaynağını akıl ve deney olarak gören felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? “Fetretü’l Vahiy Dönemi”, aşağıdaki hangi surenin ilk beş ayetinin inmesiyle sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır.   Evi öyle …………….. ki, bal dök yala. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelebilir? Günümüzde devlet adamlarının danışmanları içinde tarihçiler önemli bir yer tutmaktadır.Aşağıdaki sözlerden hangisi bu durumun nedenini açıklar niteliktedir? UNİCEF, hangi amaçla kurulmuş bir birliktir? I. Doğal afetlerII. Kanuni grevIII. Genel salgın hastalıkIV. Kısmî veya genel seferberlik ilanı4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâllerdendir? “Yağmur” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa yeni bir sözcük türetilmiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç cümlesidir? Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? "Kadirler hafta sonu için pilan yapmıştır."Cümlesinde hangi sözcüğün yazılışında yanlışlık yapılmıştır? Hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir? Batılı tekniğe uygun ilk roman hangisidir? 1- 1: 100 0002- 1: 800 0003- 1: 1500 0004- 1: 2000 000Bir bölgenin yukarıda verilen ölçeklerde dört farklı haritası hazırlanıyor.Haritanın hangisinde ayrıntılar daha net görülür? 5542 İl İdaresi Kanun’a göre Vali memura en fazla kaç gün idari izin verebilir? Budizm'in “üç cevher” anlamına gelen kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? ‘’ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye………………… aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise ……………… aile denir.’’Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? Orta Asya Çinlileşmekten kurtulduTürkler, İslamiyet’i kabul etmeye başladı.Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi Çinlilerin geliştirdiği aletler, Müslümanlar tarafından öğrenilmeye başlandı​Yukarıda hangi savaşın sonuçları verilmiştir? Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir? Okulumuzda bir bilgisayar ağı oluşturmak istersek oluşturduğumuz bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisi olur? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Özellikle okul öncesi çocukların rahatlıkla oynayabileceği oyunlardan biridir. Oyuncular halka şeklini alarak el ele tutuşurlar. Daha sonra oyunun şarkısını söyleyerek sağa ya da sola dönmeye başlarlar.Yukarıda verilen bilgide anlatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir? I. Kazazedenin tedavi edilmesiII. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıIII. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de’nin yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü sitte” olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir? I. Musul SorunuII. KapitülasyonlarIII. Dış BorçlarYukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  “İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir.İnsanın söylediğini yapması,verdiği sözde  durması ve doğru sözlü olmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.” Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Araplar tarafından aşağıdakilerden hangisi “el Kubbetü’t -Türkiyye” diye adlandırılmıştır? Astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Müslüman Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Ali’nin 17 tane sayma çubuğu vardır. Bu çubukları kullanarak iki tane küp oluşturacaktır. Her bir ayrıt için bir tane sayma çubuğu kullanacaktır.Ali’nin kaç tane daha sayma çubuğuna ihtiyacı vardır? “Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Bir kazanın/ilçenin başka bir il’e /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ………………………………………......mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? B manyetik alan içerisinde akımtaşıyan düz bir tele etkiyen kuvvet ile ilgili;I. Manyetik alanla doğru orantılıdır.II. Akım şiddeti ile doğru orantılıdır.III.  Telin uzunluğu ile ters orantılıdır.ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir köylünün günde ortalama 4 L süt veren 15 ineği vardır. Sütün litresi 80 kuruş olduğuna göre köylünün sütlerden günlük kazancı kaç TL’dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir