S:1

Atatürkün Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. sözü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Atatürkün Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. sözü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? sorunun cevabı "Cumhuriyetçilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
        I. Rusya’ya yardım etmek        II. Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmakİtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır?   Aşağdakilerden hangisi kırılgan, pürüzsüz, kokusuzdur? “Sen Olsan Bari.mp3” Dosyasını aşağıdaki programlardan hangisi ile çalıştırabiliriz?  Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için yaptığı saldırının anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? o Sözlü iletişimin en başta gelen türüdür.o Modern iş ortamının bir iletişim prensibidir.o Bilgisayar, CD, disket, datashow, slayt makineleri, mikrofon, kürsü gibi araçlardan yararlanılır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?  Tost + çay 10 lira     Tost + ayran 12 lira3 arkadaş tost + çay alıp, satıcıya 40 TL veriyorlar kaç lira para üstü alırlar? “Kırık kalemini çöpe atmış.” cümlesinde varlığı niteleyen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Hangi seçenekteki kelimelerin hece sayısı eşittir? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan birisi değildir? K maddesine ait bazı bilgiler veriliyor.I.Saf maddedir.II.Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.III.}Elementler belirli bir oranda birleşmiştir.Buna göre K maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan ilerleyişini durdurmak için Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları ortak cephe, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan bir sözcüktür? Aşağıdaki buluşlardan hangisi coğrafi keşiflerin yapılmasında daha fazla etkili olmuştur? Mevlana’nın kafilesi Medine’deki kutsal yerleri de ziyaret ettikten sonra yoluna devam etti. Yarıçöl, yarı volkanik bir arazide haftalarca yürüdüler. Uzun süredir iyi beslenememeleri sağlıklarını olumsuz etkilese de oralarda kalmayıp yollarına devam ettiler. Şubat ayı bitiyordu. Artık gündüzleri uyuyacak, geceleri ilerleyeceklerdi.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:• Osmanlı ordusu terhis edilecek.• Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.• Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.• İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.  Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? İzmir – Eskişehir arasındaki yol 8 saat 32 dakika sürmektedir. Buna göre saat 11.15’ te İzmir’den hareket eden bir otobüs saat kaçta Eskişehir’e varır? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? Kimyasal maddelerin su kirliliğine etkileri hakkında öğrencilerinde farkındalık oluşturmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha kalıcı öğrenme sağlar? I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekII- Mısır’ı İngiltere’den geri almakIII-Rusya’nın güneye inmesine engel olmakYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nınbirlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır? Ağzı açık özdeş kaplarda eşit kütlede A ve B sıvıları aynı sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılıyor. A maddesi B’den önce tükeniyor.Bu bilgilere göre;I. A’nın buharlaşma hızı yüksektir.II. B’nin buharlaşma ısısı yüksektir.III. Moleküller arası çekim güçleri A B 2 şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi tevekkülün sözlük anlamlarından biri değildir? Bir bakkal 68 kilogram mandalina alıyor. 43 kilogramını satıyor. Geriye kaç kilogram mandalina kalmıştır? Süsten uzak cümlelerle ve en az sözcük ile eksiksiz anlatımı yakalamaya ne ad verilir?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre aday memur yetiştirme biçimlerinden değildir?  “Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.” (Şuarâ suresi, 208. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi yiyecek israfını önlemek için yapılması gereken davranışlardan biri olamaz? Arda 14, Fazıl 17 yaşındadır. 4 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? “O, çok çalışkan bir öğrencidir.” Cümlesinde hangi sözcük adıldır? 1.   Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2.   Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3.   Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4.   Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine  en yakındır? Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?  Belediye Başkanını kimler seçer? İslam’ın beş temel esasından biri olan ve tan yerinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durmasıdır.Tanımı yapılan bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Yüz binler basamağında 6,  yüzler basamağında 3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?  8-0-1-6-4 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayı hangisidir? Dün günlerden “perşembe” olduğuna göre “bugün” günlerden hangi gündür? Roni : __________Mustafa : He is my father.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Diğerlerine göre, yüz sayısı en az olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir