S:1

Acısı kaç paredir ovanın
Kaç renkle yetişir gülü yaylanın Dalgası nasıl köpürür
Nasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim Ben dağları bilirim
Bu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

Acısı kaç paredir ovanınKaç renkle yetişir gülü yaylanın Dalgası nasıl köpürürNasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim Ben dağları bilirimBu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ova" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir? Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir? Türkiyenin dışarıdan en fazla aldığı ürün aşağıdakilerden hangisidir? Hangi fiil olumludur? Aşağıda bazı maddeler ve bu maddeleri cisim haline dönüştüren meslek grupları verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Anadolunun ilk uygarlıklarından biri olan ....................................., İç Anadoluda Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuşturYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Hz. Peygamberin aile bireyleriyle iletişimi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Kaçırmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zamanında yetişememek, bir işi belirlenen bir zamanda yapamamak anlamında kullanılmıştır? Sand_ichBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Arkadaşının lavaboda gereksiz yere su harcadığını gören Ahmet, "Ülkemiz su sıkıntısı yaşayabilir. Bu yüzden suyu israf etmemeye özen göstermeliyiz" diyerek arkadaşının suyu israf etmesini önledi.Ahmet'in bu davranışı, onun hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Karşılanmadığı zaman insanlarda yaşamsal sıkıntıya neden olan şeylere ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir? I - - - - a student 10 years ago. Aşağıddaki cümlelerin hangisinde -ki ilgi zamiri olarak kullanılmıştır? { İslam Devletinin temeli hangi olay ile atılmıştır? 'Soğuk hava sizi hasta eder'' Bu cümlede varlığın özelliğini hangi kelime belirtir? Dün saatleri .......... Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kötüden kaynaklanan (çirkin - yanlış - zararlı - değersiz olan) nefrete giden, insani değer olmayanlar hangi seçenektedir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi Sert konuşan birine karşı yumuşak, olumlu, onu haklı görüyormuş gibi tavır almak. anlamındadır ? Aşağıdakilerden hangisi çevre uzunluğu 12 cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından biri olamaz? I. Kurallara uymakII. Başkalarının haklarına saygı göstermekIII. Bizleri ilgilendirmeyen insan hakları ihlâllerine duyarsız olmakIV. Kuralları ihlâl edenlere karşı usulüne uygun şekilde karşı çıkmak.Yukarıda verilenlerden hangisi toplumun bir bireyi olarak göstermemiz gereken davranışlardan biri değildir? O, diğerlerine benzemiyordu. Yayını gererken yeni olgunlaşmaya başlayan genç bedeni,pazılarını ve kaslarını kaftanının dışından belli (1) ediyor; atlas gömleğinin sıra düğmeleri kopup fırlayacak gibi gergin duruyordu.Belindeki kemer kasten gevşetilmişti. Kırmızı sahtiyan çizmeleri yere çakılmış gibi karda gömülü (2) duruyordu. Elindeki yayın kirişine asıldıkça o koskoca meydanda, kar tanelerinin yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı. Gözler kırpılmaz olmuştu. Az sonra fırlayacak oku giderken görmek, herkesin içinde bir arzuya dönmüştü. Meydan (3) susmuş, kulak kesilmiş, göz kesilmişti. Neden sonra hedefte bir ses duyuldu. Kimse, oku ne zaman (4) bıraktığını, okun nasıl hedefi bulduğunu yine görememişti. Bu metindeki kaç numaralı altı çizili sözcük, fiilimsidir? Bir kişinin Müslüman olmasının ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konmalıdır? İki yaşamlılar (Amfibiler)da kalp üç odacıklıdır. Vücuttan gelen kirli kan ve akciğerden gelen temiz kan kalpte karışıp vücuda pompalanır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir? When she had a break, she - - - - for four hours. • Yapay uyarıcılara koşullanan organizmanın, yapay uyarı-cılara benzeyen tüm uyarıcılara aynı tepkiyi göstermesi • Sönme yoluyla ortadan kalkan tepkinin, bir süre sonra kendiliğinden tekrar ortaya çıkması • Bir uyarıcı türüne koşullanmış olan organizmanın, bunların içinden bir tanesini seçip tepki göstermeyi öğrenmesi• Koşullanma oluştuktan sonra uzun bir süre doğal uyarıcı verilmediğinde koşullu tepkinin ortadan kalkması Tanımları verilen kavramlar sırasıylaaşağıdakilerden hangisidir? Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını... Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Yazar, hangi kitaplar için "Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler." ifadesini kullanmıştır? Çakıl taşı, yemek tuzu ve demir tozundan oluşan bir karışım ayrıştırılmak isteniyor. Önce mıknatıs kullanılarak maddelerden biri ayrıştırılıyor.Kalan karışımı ayrıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kişinin başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesine ne ad verilir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Döneminde fethedilmemiştir? Minik tavşan yiyecek bulmak için iki saat koştu. Cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Genç bir ressam adayının, etrafına kendi gözleriyle bakmayı öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir adımdır.Bu cümledeki altı çizili söz ile sanatçının taşıması gereken hangi özellik anlatılmak istenmiştir? İyi seçilmiş kitaplar, insana iyiyi, doğruyu aşılar. Bu cümlenin ögeleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Aşağıdaki adlar çeşitlerine göre eşlenmiştir. Hangi eşleme yanlıştır? Kuzeybatı aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir