S:1

We have a car but - - - - is very old.

We have a car but - - - - is very old. sorunun cevabı "it" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
A: Whose umbrella is it?B: It is - - - -. Nüfusu etkileyen beşeri faktör hangisidir? Onlar üç saat boyunca otobüs beklediler. Cümlesinde hangi sözcük birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır? M. Kemalin Sömürgecilik (Emperyalizm) anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıylayaptığı her iş ve davranış salih amel olarak kabul edilir.Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisisalih amel olarak değerlendirilemez? Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? Mr. Jones was unable to - - - - the meeting because he was at hospital. İbrahim, oğlu İsmaile baktı; Allah, bana burada bir ev (Kâbe) yapmamı emretti dedi. Bana yardım edecek misin? Dedi. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de duvarları örüyordu. Bina yükselince: Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tövbemizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara Suresi 127,128.ayetler)Kâbeyi yaptıktan sonra Yüce Allah, Hz. İbrahime ve oğluna aşağıdakilerden hangisi emretmiştir? Bir manav 156 kilo eriğin 71 kilosunu satıyor. Geri kalanını 5 ‘er kiloluk poşetlere dolduruyor. Manav kaç poşet kullanmıştır? Sofrada aşağıdaki kurallardan hangisine uymalıyız? Atatürkçü düşünce sistemindeki siyasi güç kavramı, her şeyden önce millet iradesine dayalıdır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.Buna göre;I-TBMMnin açılmasıII-Cumhuriyetin ilan edilmesiIII-Çok partili siyasi hayata geçilmesiyeniliklerinden hangilerinin Türkiyenin siyasi gücünün artmasına katkı sağladığı savunulabilir? Bu eski evde önceden beri oturuyorlar. Cümlesinde eski sözcüğü ev sözcüğünü hangi yönden niteliyor? Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştır? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 298 : 4 = ? işleminde kalan sayı kaçtır? Ardışık 5 tane çift doğal sayının toplamı 80dir.Buna göre 1. ve 4. sıradaki sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir insan için güçlü bir yöndür? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre incelenen Dilekçeye idari makam kaç içinde cevap zorundadır? 1997 yılında ebedi dostluk ve işbirliği Anlaşması yaptığımız ülke hangisidir? Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde telaş ile eve gelip durumu Hz. Haticeye anlatmış ve Hz. Hatice ona; Üzülme, sen fakiri doyurur ve akrabaya yardım edersin. Allah, seni utandırmaz! demişti.Bu olayda Hz. Hatice, Peygamberimizin hangi yönüne değinmemiştir? Ezmek sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bal arılarının üreme şekli düşünüldüğünde mayoz bölünmenin gerçekleştiği olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerindendir? Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Benzer atomlar rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunludur. Demokritosa göre, evrendeki her nesne bu şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur. Demokritosun bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretilerden hangisine bir örnek oluşturur? 1 Aralık 2014ten itibaren G-20 Dönem Başkanlığını yürütmeye başlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A: - - - -?B: Seven. 657 sayılı Kanununda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dal sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? • İstanbulda bazı müderrislerin önderliğinde İngilteredesteği ile kuruldu.• Hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini istiyordu.• Milli Mücadelenin karşısında yer aldı.Yukarıda verilen özellikler Mondros AteşkesAntlaşmasından sonra kurulan cemiyetlerden hangisine aittir? Küçük, monoton, ürkek vuruşlar Kafeslerde, camlarda titreşerek Zaman zaman şarkı söyler, ağıt yakar Kafeslerde, camlarda titreşerek Küçük, monoton, ürkek vuruşlar Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde yoktur? Tarihte ilk yazıyı hangi uygarlık kullanmıştır? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? Besinler yutulduktan sonra ...................ile mideye iletilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? Sally : Im bad at Turkish. How can I improve it?Ahmet : ....................... Aşağıdakilerden hangisi ‘Adalet kelimesinin karşılığıdır? Beş basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir