S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kızılayın görevleri arasındadır?

Aşağıdakilerden hangisi Kızılayın görevleri arasındadır? sorunun cevabı "Doğal afete uğrayanlara yardım etmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesine göre "Ekip" kaçar kişilik olarak oluşturulur? Bilgisayarınıza veya dosyalarınıza zarar verebilecek web sitelerini önlemek için yasak siteler bölgesinde güvenlik ayarlarımızı hangi düzeyde tutmalıyız Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? 6/10 kesrinin ondalık kesirle yazılışı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Her yaşadığımız alanda ..... çantası olması hayatımız için önemlidir.Bu boşluğa en uygun gelebilecek kelime nedir? 112, 292, 240, 165 sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda baştan 2. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi yararlı bakterilerin özelliklerinden biri değildir? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir? Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? Duvara çarpan top kuvvetin hangi etkisi ile karşılaşır? Günlük hayatımızda karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara ne denir? Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin anlamca en geniş olanı hangisidir? Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;- Osmanlı ordusu terhis edilecek- Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek- Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek- İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekAntlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? Kul kıyamet günü ilk olarak hangi amelden hesaba çekilir? Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay (ayraç) içinde kullanılması gereken noktalama işareti farklıdır? Televizyon kelimesinin ünsüz ve ünlü harflerinin sayısı arasındaki fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı anne tarafından akrabalarımızdır ? Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı 2k5m sayısı 9'a kalansız bölünebildiğine göre k+m toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Atatürk Samsun ‘ da Kurtuluş Savaşını başlattıktan sonra sırasıyla çeşitli görüşmeler yapmak ve kararlar almak üzere sırasıyla hangi şehirlere gidip kongreler yapmıştır ? Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkanının olmadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini bütçeye göre diğer ihtiyaçlardan sonra alınmalıdır? Bazı doğal afetlerin oluşumunda hava olayları ve insanların yaptığı hataların da etkisi vardır. Aşağıdaki afetlerin hangisinde bu etkilerden söz edilemez? Dünyamız üst ve alttan .............. yanlardan ...................Yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla hangi seçenek gelmelidir? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün! denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir. (Nûr suresi, 27-28. ayetler)Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Asit ve bazları birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere ayraç denir. Bu maddelerin asidik ortamdaki renkleri ile bazik ortamdaki renkleri birbirinden farklıdır.Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi ayraç olarak kullanılmaz? Hülya Hanım diyor ki: Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 1. Konuşma yürüme ve denge sorunları yaşar.2. Böbrek ve karaciğeri aşırı yorarak çalışmasını zorlaştırır.3. Geçici hafıza kaybına neden olur.4. Damar kireçlenmesine yol açar.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? İslamda dinî sorumluluğun ön koşulu olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir? Yanlış meslek seçimi insanların mutsuz olmasına neden olur.Buna göre meslek tercihi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? "Orası çocukluğunu geçirdiği yerdi; tabii ki o da her sene oraya gitmek istiyordu," cümlesinde kaç tane zamir kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y harfi yazınız. (......) T.C kimlik numaramız bir başkası ile aynı olabilir.(......) İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.(......) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.(......) Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.(......) Zeybek daha çok Ege bölgesinde horon ise Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Gerektiğinde boy abdesti (gusül) almayan kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapamaz? Çoğu üniversite mezunu, yabancı dilini geliştirmek için o dilin konuşulduğu ülkelerdeki kurslara, staj programlarına katılmaktadır. Uzmanlar da bunu etkili bir yol olarak görmektedir.Bu durum hangi öğretim ilkesi ile yakından ilgilidir? Verilen birim çevirme işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir