S:1

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Sadece büyük tasarrufların üretime katılmasını sağlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için oksijene ih- tiyaç duyar. Denizde yaşayan canlılar için suyun tuzlu- luk oranı, onların varlıklarını sürdürebileceği orandadır. Yıldızların ve gezegenlerin büyüklükleri ile birbirlerin- den uzaklıkları evrenin dengesini bozmayacak şekilde Allah tarafından takdir edilmiştir.Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonundaki noktalama işareti doğrudur? …………………. kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki durumların hangisinde büyük harf kullanılması gerekmez? A: Would you - - - - to drink coffee or milkshake?B: Of course, coffee. Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır? Hangi cümlenin yazılışında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakileden hangisi karışım değildir? Hangi kelime –lık ekini alarak yeni bir anlam kazanmamıştır? İş, oluş, hareket bildiren; -mak/-mek ile mastar halde kullanılan; kip ve şahıs eki alarak çekimli fiil olan sözcüklere fiil (eylem) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? Bahçemizde gül ağacı,Her gün yeniden açılır dükkanlar.Yıldızlar gökyüzünde,Mutluluk saçar.Yukarıda verilen şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde fazla sayıda hece bulunmaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesidir? “Hiç güneşi görmemiş bir çocuk, duvara vuran gölgesini gerçek bilir. Asıl gerçeğin güneş ve kendi bedeni olduğunu ona saatlerce anlatsanız bile güneşi tam anlamıyla öğrenemeyecektir. Ama siz güneşi görebilmesi için ona rehber olup başını çevirmesini söylerseniz bu ikiniz için de daha kolay olacaktır. Böylelikle çocuk kendi zihnindekilerle güneşi birleştirip onu öğrenmiş olacaktır.”Bu paragrafta aşağıdaki öğretim yaklaşım, yöntem veya tekniklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? Selçuk, yapacağı deneyde; bulunduğu kabı tamamen dolduracak akışkan bir  madde arıyor.Buna göre Selçuk deneyinde aşağıdakilerden  hangisini kullanmalıdır? Peygamberimizin vefat ve doğum tarihleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ümmeti hakkında korktuğu şeylerden değildir? Hey (  ) Ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim(  ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? “üstündür – akıl – akıldan “ Yandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi doğru olur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar (Cahit Sıtkı Tarancı)Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?  Alfabemizde tek harfli kaç hece bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir? “ 26a5 “  dört basamaklı rakamları birbirinden farklı , 5 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Buna göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Alp Dağları’nda bulunan küçük dağ havaalanları (altipotlar), aynı yönden iniş ve kalkışa izin vermeyen eğimli tepelerin üzerinde yer alıyor. Bu küçük dağ havaalanlarının en tehlikelisi sayılan Caurchevel’de pistin başı ile sonu arasındaki yükseklik farkı 65 metre. Eğer pilot kalkış esnasında hızını düşürürse uçağın bu anormal yokuşu çıkmasına imkân yok. Ayrıca eğimden dolayı 537 metrelik pistin kalkış sıra- sında sadece 100 metrelik bölümünün görüle- bilmesi de pilotlar için ayrı bir sorun.Bu metinde “Caurchevel dağ havaalanı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilme- miştir? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerin hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz?  Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Can you tidy your bedroom? Aşağıdaki denklemleren hangisi (4, 1) noktasından geçen bir doğrunun denklemidir?  Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlara;I.  Tahta masaII.  JeneratörIII.  Dinamohangileri örnek olarak verilir? ”Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allah’ın varlığı ve birliğinin konu edildiği ……………….. gelir.”Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yıllardır ki bir kılıcım, kapalı kında,Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi,Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir? Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi varlık değildir? Siyasetname adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir