S:1

Tevfik Fikretin sade bir dille çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Tevfik Fikretin sade bir dille çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Şermin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi günahtır? 400'ün %60'ı kaçtır? 0,15dm, 150mm ve 1,5 m uzunluklarını küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir? A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i P e y g a m b e r i m i z i n çocuklarından biri değildir? Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? güzel ile çirkin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bisikletin güvenlik donanımlarından birisidir? Aşağıdakilerden hangisi görmesek de varlığına inanmak zorunda olduğumuz varlıklardan değildir?A) CinB) ŞeytanC) MelekD) Hayalet Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım şekillerinden biri değildir? Amasözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme amacıyla kullanılmıştır? Hz. Muhammedededesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadarona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? Bu akşam onunla bu konuyu konuşacağım.cümlesinde hangi kelime zamirdir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabetik sırada önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi Medineye hicret eden Müslümanlara, Medinelilerin yaptıklarından biri değildir? Dünyamızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir isim kullanılmıştır? Antalya il sınırlarında akan Manavgat Çayı, 93 km yol kat ediyor. (2) Manavgata birkaç ki- lometre kala yeşillikler içinde 5 metrelik bir seti aşıyor. (3) Ziyaretçilerin, şelaleyi izleyebilmesi için burada çevre düzenlemesi yapılmış. (4) Manavgat Şelalesi güzelliği ve serinliğiyle sıcak havalarda Antalyada başlıca kaçış noktalarından biri.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır? Yok kelimesi aşağıdakilerin hangisinde Dolapta üç takım elbise vardı. cümle- sindeki var kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? I. Düzenleyici olmaII. Enerji vermeIII. Yapıya katılmaOrganik bileşikler ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de geçerlidir? Çeyrek litresi 50 Kr olan çamaşır suyunun bir litresi kaç Kr tur? Kahvaltıda ................... için ?Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin tüm ünsüzleri yumuşaktır? Anı türü ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi vardır? İslamiyetten önce, Mekke başta olmak üzere halkın çoğunluğu ....................... tapardı. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? — Harezmİ — Farabi— İbni SinaYukarıda verilen bilim adamlarının ortak yönü nedir? 1- Muhammeden abduhu 2- İlâhe illallah3- Eşhedü en lâ 4- Ve resuluh5- Ve eşhedü enneBu kelimelerin kelime-i şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâleBir kâküle meyletti gönül geldi bu hâleBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi, ahenk ögesi olarak kullanılmıştır? ................ Beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allahtan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammedin Allahın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. HADİS Yukarıdaki Hadisi Şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Ekosistem tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde buğday ile ekmek arasındaki benzer bir ilişki vardır? Duran bir topa kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir? Ülkemizde Akdeniz İklimi aşağıda verilen bölgelerin hangisinde görülmez? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir