S:1

Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "özel mektup" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yarısı 5 olan sayının tamamı kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? Hartmanna göre; ontolojinin problemleri metafiziğin problemleriyle aynı değildir. Ontoloji sadece varlık konusuyla ilgilenir. Metafiziğin problemlerinden farklı olarak, ontolojinin bazı problemleri zamanla çözülebilir hale gelmiş ve felsefenin alanından çıkarak bilimin konusu olmuştur.Buna göre metafiziği ontolojiden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi? Peygamberimiz(sav)in bu hadisinde hangisinden bahsetmiştir? Türk Milleti Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik duygusu içerisinde canını malını ortaya koyarak topyekün savaşmış ve kazandığı başarılar üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır.Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? İlk defa bir Bizans imparatorunun, bir Türk hükümdarına esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bitkilerin yetişip büyümesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Hem zamir hem sıfat olarak kullanılabilen kelime hangisidir? Kuvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıda verilen;I. Ağırlık, yerçekim ivmesine bağlı değildir.II. Sürtünme kuvveti temas gerektirir.III. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi internet kullanımıyla ilgili doğru bir ifadedir? Tost + çay 10 lira Tost + ayran 12 lira4 arkadaş tost + ayran alıyorlar, yanlarında 30 lira çıkıyor. Hesabı tam ödeyebilmek için kaç lira daha bulmaları gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir? Solgun yüzündeki yorgun tebessüm beni çok etkiledi. Cümlesinde altı çizili sözcükler varlığı hangi yönden nitelemiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir? Hz. Muhammed hangi şehirde doğdu? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Aşağıdaki seçeneklerde verilen kitap ve peygamber eşleşmesi hangisinde yanlış verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Öğretmen, öğrencilerinden Beyaz ışık tüm renklerin birleşimidir. bilgisine günlük hayattan örnekler vermelerini istiyor.Ahmet: CDye ışık tuttuğumuzda üzerinin renkli görülmesiTuba: Sabun baloncuklarının üstünde renklerin görülmesiAyşe: Fıskiye etrafında su damlalarının güneş ışığı altında gökkuşağı oluşturmasıDamla: Gökyüzündeki bulutların beyaz görünmesiBuna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? Hangi seçenekteki özellik, bir varlığın canlı olduğunu ispatlar? DNA ve RNA için,I. pürin/pirimidin oranının daima 1e eşit olmasıII. deoksiriboz şekerinin bulunmasıIII. iki zinciri arasında hidrojen bağlarının bu- lunmasıözelliklerinden ortak olmayanların tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I. Bütün dikdörtgenler benzerdir.II. Bütün eşkenar dörtgenler benzerdir.III. Bütün kareler benzerdir.IV. Bütün üçgenler benzerdir.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Dün gece ne kadar güzeldi âlem,Göklerin şanlı bir mehtâbı vardı,Sevdânın topraktan taştığı bu demGünâh-ı aşkın da sevâbı vardı.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ‘Elbiselerimizi valize tıka basa doldurduk. Cümlesinde ‘valiz yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? I. Türk ve Müslüman bilim insanıdır.II. Dünya'mızın küreye benzediğini söylemiştir.III. Yer çekiminin varlığını ortaya koymuştur. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? Grip olan bir kişiye limon, portakal gibi besinlerin tüketilmesini önermedeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay (ayraç) içinde kullanılması gereken noktalama işareti farklıdır? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alırMustafa Kemalin yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez? •Furkan: İlaçlarımı alırım. Şifa vermesi için Allaha dua ederim.•Onur: Ödevlerimi yapar ve derslerime çalışırım, sonra sınavda Allahın bana zihin açıklığı vermesi için dua ederim.•Beyza: Dürüstçe çalışırım. Allahtan beni mahcup etmemesini dilerim.•Gamze: Şansıma güvenirim. Çalışmasam da Allahın beni başarıya ulaştıracağına inanırım.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi tevekkülü yanlış anlamıştır? Okunan ilahiler eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ellerini göğe kaldırarak Hakkın tek olduğunu zikrederek, ayakta döne döne yapılan bir çeşit zikirdir. Nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp Haktan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamlar içerir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa tarihinde görülen;I. Rönesans HareketleriII. Coğrafi KeşiflerIII. Fransız İhtilaliIV. Sanayi İnkılabıgelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi memeliler için yanlıştır? Şiirin sonsuz tanımı olduğu için bir tanımı yoktur. Cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi varlığın rengini belirtmektedir? Göklerde kartal gibiydim,Kanatlarımdan vuruldum.Mor çiçekli dal gibiydim,Bahar vaktinde kırıldım.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir