S:1

I. Okuyucu gözetilerek yazılır.
II. Yazıldığı günün tarihi atılır.
İİİ. Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.
IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.
Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?

I. Okuyucu gözetilerek yazılır.II. Yazıldığı günün tarihi atılır.İİİ. Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "I." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1. O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir bi- çim verdi.(İnfitar suresi, 7. ayet)2. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Marmara Bölgesi, çeşitli tarihi eserlerin olduğu, her yıl milyonlarca turistin bu eserleri gezdiği bir bölgemizdir.Buna göre bu bölgemizde aşağıdaki tarihi eser türlerinden hangisi görülmez? I. Fabrika bacalarına filtre takılmasıII. Kanalizasyon atıklarının arıtılmasıIII. Çöplerin sokaklardaki ağaç diplerine bırakılmasıYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğini önlemeye yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha inanan bir insandan beklenen iyi ve güzel davranışlardan değildir? Aşağıda sayıları küçükten büyüğe doğru işaret kullanarak sıralandığında hangisi doğru olur? A. Comtea göre insan, pozitif çağa uzun bir tarihsel sürecin sonunda ulaşmıştır. Bu süreci Comte üç hal yasası ile açıklar. Birinci dönem teolojik aşamadır. Bu dönemde her şey Tanrısal nedenlerle açıklanır. İkinci dönem olan metafizik aşamada her şey düşünsel temele dayanmayan doğaüstü güçlerle açıklanır. Üçüncü dönem ise pozitif aşamadır ve bu dönem insan düşüncesinin gelişiminin en ileri aşamasıdır.Buna göre A. Comte, bu tarihsel süreci hangi ölçüte göre sınıflandırmıştır? E) İnsanların dini inançlarının değişmesine Scratch programının kullanım amacını hangisi daha doğru ifade etmiştir? Toplumsal yasalar Kuran-ı Kerimde - - - - kavramıy- la isimlendirilmektedir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavram- lardan hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin hücresel solunumda kullanılması sonucu azotlu metabolik artık oluşur? Bu yazı yayladaki göl kenarında geçirmek istiyorum. Cümlesinde kaç tane sözcük vardır? Ey değirmenci, ey sevgili dostum sözünün sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh Anayasa Mahkemesinin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir süre önce, ‟Senaryo Edebî Bir Metin midir? başlıklı bir panelde konuşmacıydım. Konuşmamı, ‟Sinema edebiyattır, edebiyat da sinemadır. diyerek bitirmiştim. Esasında sinema, tüm yaratıcı sanat dallarının kendine hizmet ettiği, âdeta ‟vakum özelliğine sahip çok şanslı ve güçlü bir sanat dalıdır. En sıkı yol arkadaşı da edebiyattır. Senaryonun kendisi de edebî bir metin olmasının ötesinde, tüm edebiyat eserleri de potansiyel birer senaryodur. ‟Bir edebiyat eseri sinemaya nasıl aktarılır? sorusu çok tartışılmış bir mesele. Bir eseri senaryolaştırırken edebiyat eserlerini okunduktan sonra bizde bıraktığı duygunun esas alınarak yeni ve özgün bir metnin yazılması gerektiğine inanıyorum. Sinemaya edebiyatçı olarak girdim. Geç ama hızlı bir serüvenim olmuşsa bunu edebiyata borçluyum. İyi bir senarist, çok iyi ve sağlam bir edebiyatçı olmak zorundadır.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Namazda imam olacak kişide olması tercih edilen özelliklerden değildir? Barış sözcüğü hangi cümlede özel isim olarak kullanılmıştır? Bilinen en büyük Geniş Alan Ağı aşağıdakilerden hangisidir? Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakı- lamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hz Muhammede (sav) kaç yaşında peygamber olmuştur? Bir ülkenin;• tüketici nüfusu fazla,• kalkınma hızı yavaş,• işsizlik oranı yüksekise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Emre doğduğunda babası 28 yaşındaydı. 4 yıl önce babasının yaşı Emrenin yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı yoktur ? Aşağıda verilenlerden hangisi Lozan Antlaşmasında Misakımilliye uygun şekilde çözümlenmiştir? Bir miktar kalemi 9 kutuya yerleştirirken her bir kutuya 146 kalem düşüyor. Aynı miktar kalemi 6 kutuya yerleştirmek istediğimizde her birine kaç kalem düşer? Hititlerde devleti askeri ve dini yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna denilen kraliçeydi.Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? Zekatın yaygın olarak uygulandığı İslam toplumlarında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin görülmesi beklenmez? KDVsiz fiyatı 150 lira olan bir ürüne %8 KDV uygulanacaktır. Bu ürünün KDV dahil satış fiyatı kaç lira olur? 537 866 918 sayısında sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır? Hangisi maddi temiz değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Brest-Litowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir? İnsanda duygu, cesaret ve akıl olmak üzere üç yeti vardır. Bu üç yeti devlette üretici sınıf, asker sınıfı ve yönetici sınıfa karşılık gelir. İdeal devlet filozofların krallığında gerçekleşecektir. Verilen düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiil görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi sözcüğün hece sayısı daha azdır? Ender has a good sense of humour. So, he- - - - . Evrendeki her şeyi, kuşları ağaçları insanları hayvanları bitkileri kim yaratmıştır? I meet my friends .......... Sundays. Cumalıkızık hangi şehrimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir