S:1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir?

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir? sorunun cevabı "“Rabbimiz! Bize dünyada da gü-zellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi ateşin azabından koru!...’’ (Bakara suresi, 201. ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için daha basit bir sisteme ihtiyaç vardıMetne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır ? Bir kitaplıkta 25 tane öykü kitabı,17 tane masal ,12 tane de şiir kitabı bulunmaktadır.Buna göre kitaplıkta toplam kaç tane kitap bulunmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek, -acak” eki, eklendiğisözcüğü sıfat-fiil yapmıştır? İslam öncesi Arap yarımadasındaki dönemin “cahiliye dönemi” olarak adlandırılmasının nedeni nedir? “Aklımın köşesinden geçmez ona kötülük yapmak.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki- lerden hangisidir? Müslüman Araplar, bugünkü aşağıdaki hangi ülkeye  “Endülüs” ismini  vermişlerdir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak aşağıdaki ihbar ve şikâyetlerden hangisi işleme konulmaz? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ………….…denir.Boş bırakılan yere ne gelmelidir?  İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?  12 sayısına kaç eklersem 18 eder? GARAJ kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksileni 30 artırıp, çıkanı 20 eksiltirsek farkta nasıl bir değişiklik olur? Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel eğitimin süresi kaç günden az ve kaç aydan çok olamaz? Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? “Yaz" kelimesi hangi cümlede mevsim adı olarak kullanılmıştır? Eski yıllarda Hintlilerin Dünya’nın şekli ile ilgili görüşü hangisidir? Aşağıdaki ifadelerin yanına Doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız?E-posta adresinde Türkçe karakter kullanılamaz     (         )E-posta adresi yazılırken boşluk bırakılabilir           (         )E-posta ücretli bir servistir                                    (         )E-posta hızlı bir iletişim şeklidir                             (         )E-posta kullanımı yaygındır                                   (         ) Aşağıdakilerden hangisi “En yüksek sadakat ahlakına sahip insan” anlamına gelmektedir? Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? IV. Haçlı Seferi, aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine gerçekleştirilmiştir? He will ………. his relatives at the weekend.  Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu,hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? 4x- 5 = 6x + 7 denklemini sağlayan x kaçtır? Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?     16-3=15    15-3=12    12-3=9                     9-3=6      6-3=3      3-3=0Yukarıda işlemi en kısa yoldan nasıl ifade ederiz? Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından yalnız Türk mimarlığında değil,bütün dünya mimarlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır.   Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   Hangi sayının 100 fazlası 600 eder? Etiket fiyatı 350 TL olan bir elbisenin  % 20 indirimli fiyatı kaç TL olur? “Gökyüzünde .............. kapkara bir bulut belirdi.”Yukarıdaki cümlede, noktalarla gösterilen yere hangi sözcük getirilemez? Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir ? Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir? Hangi kısaltmada nokta kullanılmaz? Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere na ad verilir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü olarak diğerlerinden farklıdır? Hava durumu, kısa süreli hava olayları iken iklim, uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir? l. Latin harflerinin kabulüll.Medeni kanun`un kabulülll. Soyadı kanunu`nun kabulü lV. Medreselerin kaldırılmasıYeni türk devleti`nin ilk yıllarında ğerçekleştirilen yukarıdaki ikılaplardan hangileri eğitim alanında yapılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir