S:1

Aşağıdaki coğrafi faktörler ile sebep olduğu doğal afet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

Aşağıdaki coğrafi faktörler ile sebep olduğu doğal afet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? sorunun cevabı "İnsan faktörü - Volkanizma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
A: I have a terrible headache for hours.B: I think - - - - . İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmek için bir nesnenin yapısında, biçiminde veya yerinde değişiklik yapma etkinliği üretimdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretime örnek değildir? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelimelere getirilen –de (bulunma) hali eklerinden hangisi yanlıştır? 4 sayısının 4 fazlası kaçtır? Pusulanın renkli ucu daima hangi yönü gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mı / -minin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıda bir gök cisminin özellikleri verilmektedir.Güneş etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında dönebilir.Güneş sisteminde çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunur.Genellikle kayasal yapıya sahiptir.Buna göre özellikleri verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? 270 A16 doğal sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı 20'dir.Buna göre A rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini tartmak için kullanırız? Okuldan eve dönerken tanımadığım bir insan beni evime bırakabileceğimi söyledi. Hangi davranışı yaparsam doğru davranmış olurum? Bir bakkal 8 kg zeytinin 4 kg 320 g`ını satıyor. Geriye kaç kilogram, kaç gram zeytin kalır? Hz. Muhammedin örnek ahlakı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi özellikle devlet yönetiminde dikkate alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin torunlarına yaptığı bir davranış değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç içine farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir? Selanikin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle şehrin sosyal yapısına vurgu yapılmıştır? Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sıralar çok çalışıyorsun.Bu cümledeki fiilin olumsuz, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 9 - 9 kaç eder? Sezai, Erene 27 şeker verirse Erenin 84 şekeri oluyor. Erenin başlangıçta kaç şekeri vardı? .......................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? ​II. Mahmut: Ben halkımdan Müslüman olanları camide, Hristiyan olanları kilisede, musevi olanları da havrada görmek II. Mahmutun bu sözü, Osmanlı devletinin hangi özelliğini göstermektedir? İtilaf Devletleri Lozan Konferansına hem TBMM hükümetinin hem de İstanbul Hü­kümeti çağırmışlardır. Bu durum üzerine TBMM Hükümeti aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş­tir? Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözlü ve yazılı anlatım karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Göç alan yerlerde nüfusun artması, göç veren yerlerde ise nüfusun azalması sonucunda bu yerlerde mekansal değişiklikler görülmektedir.Aşağıda verilenlerden hangisi göç alan bir yerde görülen mekansal değişikliklerden biri değildir? Mora Yarımadasına yerleşen Mikenlerde gösterişli kalelerde yaşayan kralların yanında, soylulardan oluşan bir de meclis vardı. Buna göre Mikenlerde;I. Deniz ticareti ile ilgilenmeleri,II. Halkın sosyal sınıflara ayrılması,III. Kralın yetkilerini sınırsız kullanmasıdurumlarından hangilerinin görülmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir? İçi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g'dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi vücudumuzda düzenleyici görev üstlenmemişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünüdür? Students - - - - study hard to pass the exam. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan insanlığın ortak mirası sayılan doğal ve tarihi varlıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından birisidir? Yazın alanında uğraş veren insanlar, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi, dile yenilikler getirmekten çok, onun gücünü artırarak yaparlar. Dildeki sözcükleri işlerler, anlamlarını sağlamlaştırıp, derinleştirirler; onlara alışılmamıştat verirler.Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? çiçek sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi eklenirse sözcüğün anlamı değişmez? Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?Hz. Muhammed in Hicreti 622Hz. Muhammed in İslam Dini ne ilk daveti Bedir Savaşı 624Mekkenin Müslümanlar tarafından alınması 630 M. Kemalin I. Dünya Savaşındaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir