S:1

Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinde sular insanlar tarafından yapılan sondajla çıkarılmaktadır?

Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinde sular insanlar tarafından yapılan sondajla çıkarılmaktadır? sorunun cevabı "Artezyen kaynağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Ramazan Bayramı ile ilgili  değildir?  Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?   “Sel  ile gelen, yel ile gider” atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?   Işık ile ilgili;I. Işık hem dalga hemde tanecik özelliği gösterir.II. Dalga boyu büyük olan ışımanın frekansı küçüktür.III. Frekansı büyük olan ışımanın enerjisi de büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? İstiklal Marşı’nın şairi aşağıdakilerden hangisidir? “ Hafta sonu Ankara’ya tırenle gideceğiz.” Yukarıdaki cümlede yazım yanlışı yapılmıştır. Bu yazım yanlışının nedeni nedir? Cevap kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Kütlesi 1 kg olan oyuncak arabanın hızını 2 m/s’den 3 m/s’ye çıkarmak için kaç Joule’lük iş yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? 46 kişinin çalıştığı bir şirkette 10 kişi X gazetesini, 15 kişi Y gazetesini ve 20 kişi de Z gazetesini okumaktadır.Bu gazetelerden hiçbirini okumayan 14 kişi, yalnız ikisini okuyan 7 kişi olduğuna göre üç gazeteyi de okuyan kaç kişi vardır? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (…….) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda sadece kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(…….) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(…….) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(…….) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.(…….) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir. Aşağıdakilerden hangisinde tartma birimi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi incil çeşitlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat kullanılmıştır ?   Hicret günü Efendimizi öldürmeyi teklif eden müşrik kimdir? Bozuk bir musluktan bir saatte yarım litre su akmaktadır. Bu musluktan 1 günde kaç litre su akar? Peygamber       Efendimiz       (s.a.v)     kaç     yaşına      kadar sütannesinin yanında kaldı? Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir bilgi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı vardır?  İlk Çağ uygarlıklarından Sümerler tarım faaliyetlerini düzenlemek için ay ve güneşin hareketlerini incelemişlerdir.Buna göre Sümerlerin aşağıdaki bilim dallarından hangisinde ileri gitmeleri beklenir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Do your homework, - - - - ? "Dost kara günde belli olur." atasözünde özne olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Murat 3694 sayısını en yakın yüzlüğe, 2842 sayısını da en yakın onluğa yuvarlıyor.Yuvarladıkları sayıları topluyor. Sonucu kaç bulmuştur? Ali her gün 5 sayfa kitap okumuş. Ali 2 haftada kaç sayfa kitap okumuştur? Ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş Türk bilginidir. Dinî ilimlerden başka matematik, astronomi gibi ilimleri, Latince ve Fransızcayı öğrendi. Batı ilimlerine ilk pencereyi açan, devrine göre çok ileri düşünen bir bilgindir. Fikir tarihimize tarih, coğrafya, toplumbilim alanlarında her biri Batı anlayışıyla yazılmış ciddi emek ürünü eserler bırakmıştır. Cihannüma ve Fezleke önemli eserlerindendir.Bu parçada tanıtılan ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?  I. Bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir.II. Bireyin evli veya bekâr olduğunu gösterir.III. 15 yaşına gelen her bireyin nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunur.Yukarıda nüfus cüzdanı ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Türkiye’nin kabartma yöntemiyle çizilmiş haritasını inceleyen bir grup öğrenci; - Koyu kahverenginin çok fazla olduğunu,- Kabarık yerlerin çokluğunu,- Akarsuların oluşturduğu derin vadileriAşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok gözlemler? Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir?   Osmanlı Devleti’nde Türk, Arap, Rum, Yahudi ve Ermeni gibi birçok ulus yüzyıllar boyunca huzur ve barış içinde yaşamıştır. Hiçbir  ulusun  dinine  ve   kültürel kimliğine zarar verilmemiştir.                                      Buna göre Osmanlı toplum yaşamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir? “Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, bilakis Rableri katında diridirler. Allah’ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar…” (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Fecriati yazarları dil konusunda Servetifünun çizgisini izledikleri için öykü ve romanda pek başarılı olamamışlar, dil ve üslupta yapmacıklığa düşmüşlerdir. Bu dönem sanatçılardan Yakup Kadri ve Refik Halit topluluktan ayrılarak Millî Edebiyat akımının ilkelerini benimsemiştir. Öykü ve roman yazarı olarak eser veren Cemil Süleyman ve İzzet Melih’in eserleri teknik ve içerik olarak oldukça zayıftır. Bu yazarların eserlerinde realizm ve naturalizmin etkileri görülür.Bu parçadan fecriatinin sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;• Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygunolan Latin alfabesinin kabul edilmesi • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleriaçılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması gibi çalışmaların, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz? Ülkemizde en uzun gecenin ve en kısa gündüzün yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? “Ülkeyi yönetmek için kurulan ve belirli bir programı olan örgütlenmiş gruplardır.’’ Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi bağımsız olarak nitelendirilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir