Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Piyasada tekel oluşturması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

They are going to move their new house - - - - . '' Paraca sıkıntıya uğramak '' anlamına gelen deyim hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sert" sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Okula gidiş ve dönüşlerimizde güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Toplumda birçok mesleğin olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sanat eserlerinde görülen evrensel anlamdaki insani öz, bilinçaltının zamanı ve mekânı aşan yönleriyle ancak simge değerlerle ortak görüntü seviyeleri oluşturabilir. Sanat eserinin evrensel dille ‘herkes’i kucaklamasındaki başarısı, onun simgesel anlamdaki değer derinliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Şerif Aktaş, metinde veya eserde ortaya çıkacak bu değer sisteminin çözümünü, üslup inceleme çalışmalarının ana hedefi saymaktadır. Okuyucunun, anlatı sistemindeki yapıyı çözebilmesi için kişiler ve kavramlar düzleminden çok bu simge değerler üzerinde yoğunlaşması ve bu değerleri çözümlemesi gerekmektedir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? ’Öğretmenim hastalandığı için okula gelemedi?‘’cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?             TEMÂŞÂ-YI LEYÂLGel bu akşam da ser-be-ser güzelimLevhâ-i kâinâtı seyredelimGölge, hep gölge, her taraf gölgeGölgelerde bütün zemîn mestûrAsman yalnızca nîm ma’zûrGörülen başlıyor görülmemeğeBir dumandan kefenle cism-i cihânKalıyor ka’r-ı leyl için de nihân                                 Cenab ŞehabettinAh yaktık şu mübarek vatanın her yeriniSaçtık eflâke kadar dûdunu âteşleriniKapadı gözde olanlar çıkacak gözleriniVatanın bağrına düşman dayadı hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini                                  Namık KemalBu iki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?