S:1

Türkiyede kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiyede kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Merkez Bankası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Dünya Kitap Günü ne zaman kutlanır?  * Muhtar * Cumhurbaşkanı * Vali  * Milletvekili* KaymakamYukarıda verilen yöneticilerden hangileri halk tarafından seçilmektedir?  Faruk( ) dalgın bir şekilde ve yavaş adımlarla eve doğru gidiyordu. Dalgın olmasının sebebi, arkadaşı Doruk( )la yaşadığı tartışmaydı. ''Acaba bana niye böyle davranıyor( )'' diye kendi kendine söylendi.Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 1 Kg Elma - 4 lira       1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira   1 Kg Çilek - 7 lira3 kilo patates, 1 kilo armut alan Aslı kaç lira harcamıştır? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  “............. çocuk" cümlesi için hangi ön ad kullanılamaz? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?  1. Dolapta sadece iki kilo elma kalmış.      2. Amcası yurtdışında üç yıl kalmış.      3. Toplantı bir hafta sonraya kalmış.      4. Arabaları yolun ortasında kalmış. “Kalmak” sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?   Parasının 4/7 'sini harcayan Veysel’in 160 TL parası kaldığına göre, Veysel’in kaç TL'si vardı? Kağıt kromatografisi yöntemi için;I. Mikro miktarda organik ve anorganik maddelerin ayırımında kullanılır.II. Sıvı-katı homojen karışımları ayırmada kullanılır.III. Durağan ve hareketli fazları içeren karışımları ayırmada kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir?   Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir?  Allah’ın “Samed” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tarihlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?  Mustafa Kemal’in manevi kızının adı nedir? Yönetim planı, okulun örgütsel, yönetsel ve eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılır. Ayrıca yönetim planı, eğitim iş görenlerinin gereksinimlerini karşılamayı ve iş doyumlarını yükseltmeyi güvence altına alır.Buna göre okula alınacak her girdinin, amaçlara ne denli katkıda bulunacağının değerlendirilmesi yönetim planı ilkelerinden hangisiyle açıklanır? “ Her gün bin kez söylüyorum. “ cümlesinde eş sesli sözcük hangisidir? Aşağıdaki dönemlerden hangisi İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre kişinin ibadetlerle yükümlü olması için gerekli özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Satıcı 185 kilogram patates, 275 kilogram soğan ve ikisinin toplamı kadar da elma satmıştır. Satıcının sattığı ürünlerin toplamı kaç kilogramdır? İnsan beyninde, bilgiler gibi renkleri ve kokuları da saklayan bir odak vardır. İnsanları, evleri, semtleri ve şehirleri kokularıyla tanıyabiliyor, onlara dair hatıralarımızı bu kokular yardımıyla gün ışığına çıkarabiliyoruz. ''Âlemin manzarası, renklerden olduğu kadar kokulardan da örülmüştür.'' diyen Ömer Faruk Şerifoğlu'na hak vermeden edemeyiz. Bu manzara, hayatımızın tadını artırır; bizi birbirimize, yaşadığımız mekânlara alıştırır.Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? “Ödevlerini yaptın mı( )” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? “Eğer İtalya’ya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı, Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı.” Bu sözü söyleyen bir tarihçinin “dışarıdan gelenler” ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın küreye benzediğini ispatlamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı değildir? Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara…………………………..denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yüce Allah’ın Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 21 ceviz 3' erli gruplanırsa kaç grup elde ederiz? "28-32-36-42-44-48-52" Yandaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan engellenmeye örnektir? “Kıyamet gününe ve pişmanlık duyan nefse yemin ederim ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. İnsan, kemiklerini bir   araya toplayamayız mı sanıyor? Evet, Biz onu parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleri ile yeniden yapmaya kadiriz.” (Kıyâme suresi, 1- 4. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Bir sürücü alkollü olarak arabasına binmiş ve kullanmaya başlamıştır. Kış mevsiminde olunduğundan yollar bozulmuştu. Aşırı hız yapan sürücü bir süre sonra direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş ve kaza yapmıştır.Bu olay, trafik kazasının  hangi yönünü örneklendirmektedir? Dünya Cüzzam Haftası ne zaman kutlanır? “Kelile ve Dimne”nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir