S:1

Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...
Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMyi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMyi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? sorunun cevabı "Tarım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler var ya; işte onlar yaratılanların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur (Beyyine suresi, 7 ve 8. ayetler)Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz ? 63 098 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Ali : Picasso could paint when he wastwo.Ömer : ....................Ali : No, its true. You can search theInternet about this. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının görüşlerine ters düşer? Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir? Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarındanbiridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüleçk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenlerden biri değildir? "Gökkuşağı kaç renkten oluşmuştur?" cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? I. Atmosfer içerisinde yükseldikçe sıcaklık sürekli azalmaktadır.II. Ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğu atmosfer içerisinde yapılmaktadır.III. Atmosfer içerisinde gaz moleküllerinin dışında partikül maddeler de bulunmaktadır.Hava küre hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Peygamberimizin anne ve babası hangi şıkta doğru verilmiştir? Toplamları 96 olan iki sayıdan küçük sayının 2 katı ile büyük sayının toplamı 128 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberin merkezinin, aynı çembere ait 24 cm uzunluğundaki bir kirişe olan uzaklığı kaç santimetredir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracıdır? Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Örneğin yiyecek - içeceklerimiz, geleneklerimiz, kıyafetlerimiz uzun bir tarihi geçmiş sonucu bazıları değişerek bazıları değişmeden günümüze ulaşmıştır.Aşağıdakilerden hangisi değişime daha az uğramıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır? İvme birim zamandaki hız değişimidir. diyen bir bilim insanının bundan sonra izleyeceği bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Okul ve çevresini temiz tutmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluşan bölüme ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil, şart kipinde çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi elimizle durdurmaya çalışmak tehlikeli değildir? Haberi okur okumaz sanki damarlarındaki kan kaynamaya, bütün bedeninde sarmal bir ateş gibi dönüp durmaya başlamıştı.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. My friend sent me a photo two days - - - - . "72 260" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur? İnsanların doğal ortamı değiş­tirmeleri sırasında ortaya çıkan olumlu etkiler aşağıdakilerden hangisidir? ...................dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar olan, insanı iyiliğe yönelten, uyulması gereken görgü kuralları ve izlenmesi gerek esaslardır. aşağıdakilerdern hangisi gelirse doğru olur? 1. Doğum2. Okul bitirme3. Evlenme4. Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir? Dünya, ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir şekle sahiptir. Dünyanın bu şekline geoid denir.Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şekline kanıt oluşturur? Elma ve şeftali suyu kullanılarak hazırlanan bir karışık meyve suyunda elma suyunun tüm karışıma oranı 3/8 ise şeftali suyunun elma suyuna oranı kaçtır? Dört yüz bir sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi hastalıklarından biri değildir. Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Motosikletin farı yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir? Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim becerilerinden değildir? Çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yerkürenin devam ettirilmesine ne ad verilir? Yavrucuğum! Yapılan iş, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerin yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. DoğrusuAllah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. (Lokman suresi, 16. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir? Bir işte başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra Allaha dua etmek anlamına gelen kavram hangisidir? Motosiklette yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir