S:1

Servet-i Fünun dergisi 1901 yı-lında - - - - tarafından yapılan Edebiyat ve Hukuk adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu da-ğılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Servet-i Fünun dergisi 1901 yı-lında - - - - tarafından yapılan Edebiyat ve Hukuk adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu da-ğılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "Hüseyin Cahit Yalçın" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansından sonra İngiliz Mandasına bırakılan yerlerden biri değildir? Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Peyagmmber güvenilir olduğu için Mekkeliler ona hangi ismi vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir ulaşım türü değildir? Frig kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem vererek bunları koruyan kanunlar çıkarmış, saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası vermiştir.Buna göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir hava gözlem grafiği ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Bir madde, hem cisim, hem malzeme, hem alet, hem de eşya olarak kullanılabilir.Buna göre demir maddesi, aşağıdakilerden hangisinde malzeme olarak kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetler sonucu oluşacak zararlardan değildir? Bir durum üzerindeki halkın genel düşüncesine ne denir? Atomun temel tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Dünyanın ortak özelliklerindendir? Hangi kelime grubunda varlığın biçimi bildirilmiştir? Mekkeden Medineye kiminle hicret etmiştir? Etrafı dağlarla çevrilidir. Tuz Gölü bu bölgemizde bulunur. Ovalar ve platolar geniş yer kaplar. Tiftik keçisinin en çok yetiştirildiği bölgedir.Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir? Okulumuzda bilişim sınıfında 11 sıra var. Bir sırada 3 kişi oturduğuna göre bu sınıf kaç kişi almaktadır? Mekke döneminde yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y anlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? 18 - 0 işleminin sonucu kaçtır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazıda ilgi ile İmza arasındaki kısma ne ad verilir? 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. 2HeII. 11NaIII. 18ArIV. 19KYukarıda verilen elementlerden hangi ikisi aynı periyotta yer alır? 505 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde almak sözcüğü Bu küp on kilo bal alır. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur? Mudanya Mütarekesinin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerdendir? Aşağıdakilerden hangisi erkek organın kısımlarından biridir? I am going to visit my grandparents - - - - . Aşağıdakilerden hangisi İslâm mantıkçılarından biri değildir? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisindeki 8 rakamının basamak değeri 0,08'dir? Selma : ..................Zeynep : I feel happy and energetic because it is sunny and warm today. Aşağıdakilerden hangisi laktik asit fermentasyonununson ürünlerinden biri değildir? Saat 15:00 da yelkovan ile akrep arasında oluşan açı kaç derecedir? Emre kaşla göz arasında hazırlanıp çıktı. Cümlesinde Emre ‘nin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin belirli bir şekil almış halidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir