S:1

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgile ait değildir?

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgile ait değildir? sorunun cevabı "Ruh-ı Kemal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır? Bir doğal sayının sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılmasına.........denir.Yukarıda noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır? Biz bir şeyi düşünsek de düşünmesek de o şey vardır. Gerçek, sadece düşünce ile kavranamaz; onda bir parça akıldışılık olmalıdır.Bu görüşlere sahip bir filozof aşağıdaki ifadelerden hangisini savunamaz? Ruth :Dont misunderstand me, please. I have a question.Carol :No problem. Go ahead.Ruth :Dont you have a job? Whenever I see you, you are at home.Carol :Of course, I have a job but it has - - - -. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir? 1/ 400.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu gerçekte kaç kmdir? MENÜÇorba : 3 TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı : 6 TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden balık, çorba ve tatlı alan bir kişi ne kadar para ödemelidir ? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi hem 5 hem de 10 ile kalansız bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi dinî değerleri ifade eden kavramlardır? Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır Hiç kimse zorla çalıştırılamaz Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi geniş ailedir? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? I. Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları nerede hazırlanmıştır? Bayrağımız ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kenan okula gitti. Bu cümlede gitme eylemi ne zaman yapılıyor? Bilgisayarın beyni olarak adlandırılan ve diğer donanımların işlerini yapmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklığa uyulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki yaygın olan batıl inanışlardan birisi değildir? Uzun yıllar önce ODTÜ Su Altı Topluluğunun düzenlediği bir su altı fotoğrafı yarışmasına bir fotoğraf göndermiştim. ---- Zafer Kızılkayaya ait olan bu fotoğraf dev bir su altı mağarasının girişine aitti. Yaklaşık 25 metre çapında oval bir girişte ellerinde fenerlerle mağaraya girmekte olan dalgıçlar, bu devasa mağara ağzında minicik kalmışlardı. O görüntü o an belleğime çakıldı ve bu mağaraya gitmeye karar verdim.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Uygun aydınlatmanın tanımı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ülkemize en yakın kıtalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Hangi seçenekte mi soru eki yanlış yazılmıştır? Yangından kaçar gibi merdivenleri üçer beşer atlayarak indim. Ben köşkün kapısından çıkarken eli çantalı bir adam içeri giriyordu. Mahinuru tanımakta güçlük çekmeme rağmen kocasını ilk görüşte tanıdım. Gözünde yine o altın gözlüğü, burnunun altında yine o kırpık bıyıkları...Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk, 1919da Samsuna gitmek için hangi yolu kullanmıştır? Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir. (Müminûn suresi, 1 ve 2. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Solunum ile ilgili olarak,I. Organik besin monomerlerinin parçalanması ile ATP üretilir.II. Bazı canlılar hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaşayabilir.III. Solunum canlılığın devamı için zorunlu değildir.verilenlerden hangileri doğrudur? I- Akabe BiatlarıII- Hz. Peygamberin Taif yolculuğuIII- Hz. Peygamberin Kâbe hakemliğiIV-Huneyn savaşıYukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kopmuş bir elektrik kablosunun arasına hangi maddeyi koyarsak elektrik iletimini sağlayabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden birisi olamaz. Okul kütüphanemizdeki kitapların 1/8i 78 tane olduğuna göre, kütüphanemizdeki kitapların tamamı kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi çok küçük taneciklere sahip olduğu için katı olup, sıvı gibi konulduğu kabın şeklini almayan maddelerdendir? Cahiliye döneminde Hz. İbrahimin dinine bağlı olan, Allahın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir