Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? sorunun cevabı "Aşağısı baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu. Yeni bitmiş bir kâbus gecesinden kalma korkunç rüyaları andıran parça parça sisler, birbirine karışmış camlarla kayaları örtüyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özneyüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? "http://www.tema.org.tr" sitesine giren bir kişi bu site hakkında hangi izlenime kapılması doğru olur? İstenmeyen, dinleyene bir anlam ifade etmeyen, rahatsız edici, düzensiz ve yüksek seslere …………… …………… denir. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden biri değildir? “Babür Devleti’nde din işlerine............ adı verilen görevliler bakardı.”Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır? Hümanizm, bilim ve sanatta - - - - esas alan bir düşünce akımıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi  antlaşmayla gerçekleşmiştir? İnternet sayfalarına girmemizi sağlayan Google Chrome, İnternet Explorer vb. yazılımlara genel olarak ne ad verilir. “ K L M K L M K L M” örüntüsünün devamındaki harf nedir? 1. Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur. İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım götürememiş ülkede çarlık rejimi çökmüş ve savaş dışı kalmıştır. Bulgaristan Osmanlı ve Almanya yanında savaşa girmiştir.Yukarıda sözü edilen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?   Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°C’nin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın  temel nedeni  aşağıdakilerden  hangisidir?