S:1

Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir?

Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir? sorunun cevabı "Kavrama yoluyla öğrenme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Ülkemizin yönetim şekli hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz haldedir? Kısa sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıda doğal, yapay ve işlenmiş maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yazım yanlışı yapılmıştır? Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir.Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir. Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu demokrasi türüne ne denir? Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? Afrodisias hangi ilimizdedir? Deniz 9 saat çalışmış ve eve geldiğinde saat 17.00 olmuştur.Deniz işe başladığında saat kaç olmuştur? • İçten ve sessiz bir şekilde Allahı zikretmek önemlidir.• Sohbet adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi bulunur.• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı kesimlerden oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Mustafa Kemalin baba tarafından soyu, Anadolunun da Türkleşmesinde rol oynayan - - - - Yörüklerine dayanır.Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bıra- kılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? Tarihteki ilk kütüphaneyi hangi uygarlık kurmuştur? "Bebeğin mavi gözleri hepimizi büyüledi. Bu cümlede ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? ......................., insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vücuda gönderir. Bu sesler sayesinde vücudumuzun organlarının iç görüntüsü elde edilmiş olur. Vücudumuzda hastalıklı bölgeler varsa bu cihaz ile tespit edilebilir.Noktalı yere aşağıdaki aletlerden hangisi gelmelidir? Arabalarımız 16 katlı Özbekistan Mihmanhanası önünde durduğu zaman, güneş bir iki minare boyu ancak yükselmişti. Gördüm ki Özbekistan mihmanhanası, etrafını kuşatan geniş caddelere, birkaç metre yükseltilen yığma bir düzlükten bakıyor. 16 katlı Özbekistan Mihmanhanası, modern bir otel. Meydanın bir köşesinde, kocaman bir havuzun sayısız fıskiyelerinden şakırdayarak dökülen suların ince musikisi, kuş cıvıltılarıyla birlikte, etrafa perde perde yayılıyor. Ve o serin meydanı süsleyen iri güller, sabah mahmurluğuyla yüzümüze gülümsüyorlar. İki bin kişilik Özbekistan Mihmanhanasında, bizim için ayrılan odalarımıza çekildik.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 52 × 3 – 2 × 7 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yavuz Sultan Selim zamanında ;I- Memlük Devleti yıkılmışII- Baharat Yolunun denetimi Osmanlı Devletinin kontrolüne geçmişIII- Suriye, Mısır, Hicaz toprakları alınmışgörülen bu gelişmelerden hangisi veya hangileri ekonomik anlamda Osmanlıya fayda sağlamıştır? Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)... (Mâide suresi, 6. ayet)Bu ayette abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi l. Dünya Savaşı sonucunda kurulan bağımsızlığı kazanan devletlerden biri değildir? Fagositoz olayı ile ilgili,I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.II. ATP harcanarak gerçekleşir.III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Bir cismin bulunduğu konumdan başka bir yere gitmesine ne denir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarındasanat alanında yapılan yeniliklerdenbiri değildir? 1. Tohum ya da meyve oluşturma2. Döllenme3. Çimlenme4. Genç bitkinin oluşması5. Tozlaşma6. Olgun bitkinin oluşmasıBir bitkinin hayat döngüsü düşünüldüğünde geçirdiği evrelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Peygamberimizin hicretten hemen sonra yaptırdığı ve içinde kabrinin de bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir?A) Mescid-i NebiB) Cennetül BakiC) Mescid-i HaramD) Kâbe Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslanın, devlet merkezini İznikten Konyaya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? Gün içerisinde en düşük sıcaklık değerlerinin güneşin doğmaya yakın olduğu saatlerde görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? I - - - - a student 10 years ago. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Çok tanrılı inanca sahip olan Sümer tapınaklarına ne ad verilir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ormanda yolunu arayan bir kişi, ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir ? Medineden sürülen Yahudi kabilelerin de gelmesiyle İslam karşıtı bir merkeze dönüşen ve Efendimizin hicretin yedinci yılında fethettiği Yahudi kalelerinin adı nedir? Milli Mücadele yanlısı olan aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir