Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi organizmanın tanımıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi organizmanın tanımıdır? sorunun cevabı "Her türlü canlı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Kürt Teali Cemiyeti  II: Taşnak - Hınçak Cemiyeti  III. Kilikyalılar Cemiyerti   IV. Mavri Mira Cemiyeti    Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerin isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?     652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?  "Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethettiğinde kaç yaşındaydı?" sorusunu internetteki çeşitli arama motorlarında araştırdığımızda karşımızda farklı farklı yaşlar çıkmakta. Ancak Fatih'in gerçek fetih yaşının 21 olduğunu öğrenmek için bulunan kaynakların dikkatlice okunması yeterlidir.Bu araştırmanın sonucunu doğrulamak için yukarıdaki yazıda da biraz bahsedilen araştırma ilkelerinden hangisi kullanılmalıdır? Arap Yarımadası’nın Bahreyn Bölgesi’ni içine alan bölgesine ne ad verilir? TBMM ne zaman açılmıştır? Sınıfımızın kapısının boyunu (yüksekliğini) tahmin ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi geçeğe yakın bir uzunluk olabilir? Okuma; biri “görme”, diğeri “anlama” olmak üzere iki yetiye dayanır. Bir nesneüzerindeki yazıları, işaretleri ve simgeleri görme eylemini, anlama eylemi izler. Ozaman “okuma”nın tanımında, bu iki temel özellik vurgulanmalıdır.Bu paragrafa göre “okuma”nın tanımı, aşağıdakilerden hangisidir?. 7’den başlayarak 6’şar sayarsak 4. sırada hangi sayıyı söyleriz? "Gelecek yıl beşinci sınıfa gideceğim." cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır? I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? 14' den başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayma yaptığımda 4.saymada durdum.Bir önce saydığım ve bir sonra sayacağım sayıların toplamı kaçtır? 298 : 4 = ? işleminde kalan sayı kaçtır?