Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan değildir? sorunun cevabı "Ekonomik değişmelerin top-lumsal yapıya etkisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir? Yeni Taş Devrinde insanlar toprağı işlemeye başlayıp tarımsal üretime geçmişler; köyler kurmuş; kilden çanak, çömlek yapmışlardır.Buna göre Yeni Taş Çağı insanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Bir çiftçi tarlasında 1. gün 230 kg, 2. gün 355 kg domates toplayarak kasalara koymuştur.           Topladığı domateslerin 496 kg’ ını satan çiftçinin kaç kg domatesi kalmıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Bir sucu tanesi 20 L su dolu olan bidonlardan 15 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen addır?  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir? Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mallardan değildir? Aşağıdakileden hangisi evde beslenmez? Sen dili; • Senle başlar veya senle biter • Yargılayıcı, suçlayıcıdır • Eleştiricidir • Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili” ne örnek olabilir? Sabah kalktım kar! Poyrazın önünde duman dumana. Sığırcıklar yollara dökülmüş, tekerlek izlerinde yiyecek arıyorlar.  Saçak altındaki tek serçe tüylerini kabartmış dolanıyor.Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı nitelendiren bir sözcük kullanılmıştır?