S:1

Atatürkün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir?

Atatürkün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Nihat Reşat Belgeler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi hayvansal gıda değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kızılayın görevleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi Muamelât konuları içerisinde yer almaz? Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamberin hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur? Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı ( ) Öff, hava ne kadar da sıcak ( )Saatler geçtikçe yollara ıssızlık çöküyordu ( )Yukarıda yay ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Atatürkün doğduğu şehir şimdi hangi ülkededir? Aşağıdakilerden hangisi İslamcılığın çıkış amaçlarından biri değildir? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atatürkün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir? Hz. Peygamber ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eve gelirken yolda onu da gördüm. Cümlesinde kişi adı yerine kullanılan sözcük hangisidir? Hangi seçenekteki iller sırasıyla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer alır? Doğu cephesi komutanı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Tavaya koyduğumuz margarin ısınınca .......Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? 1. Çocuk, sesi duyunca gözlerini açmaya çalıştı.2. Hemen kalkıp giyindi ve güzel bir kahvaltı yaptı.3. Saatin sesi odanın duvarlarına çarpıp yankılandı.4. Gözlerini açınca karşısında guguklu saatini gördü.Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya Savaşının galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devletinin topraklarını yeniden paylaşmak için toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir? İki molekül glikozun etil alkol fermantasyonu ile solunumu sonucu üretilen ATP miktarı kaçtır? Uluslararası ticarette taşıma maliyetinin düşük olması önemli bir unsurdur. Bunun için tek seferde çok fazla yük taşıyan ulaşım araçları tercih edilmektedir.Buna göre ülkeler arasında yapılan ticarette ulaşım maliyetlerini azaltmak için aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi tercih edilmelidir? Judy : - - - - ?Bob : I think they are very nice and trendy.Judy : Thank you dear, you know I am keen on trendy clothes. Taşıtlarda motorun ilk çalıştırılmasında gerekli olan enerjiyi nereden almaktadır? Namaz kılarken nereye doğru yöneliriz? En az bir yüzeyi küresel şekilde olan saydam ortamlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? Günlük hayatta televizyonu, cep telefonunu daha çok hangi amaçla kullanırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' benzerlik '' anlamı katmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesine örnektir. Aşağıdakilerden hangisinde işletim sistemi bulunmaz? Bulmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir görüşe, bir yargıyavarmak anlamında kullanılmıştır? Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Hiçbir Arapın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Verilen bu hadiste vurgulanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayıdan rakamları farklı iki basamaklı en büyük negatif tam sayı çıkartılırsa sonuç kaç olur? Bir hava kütlesinin maksimum nemi 20 gr ve mutlak nemi 10 gr ise bu hava kütlesinin bağıl nemi nedir? Sıcak tencereyi tutarken elin yanmaması için tutulan kısımlarda aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir