S:1

Medeniyim diyen Türkiyenin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.
ATATÜRK
Atatürkün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir?

Medeniyim diyen Türkiyenin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur. ATATÜRK Atatürkün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir? sorunun cevabı "Kılık kıyafet değişikliğini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazıda ilgi ile İmza arasındaki kısma ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi üçüncü çoğul şahısla çekilmiş fiildir? Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesine............denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? İnsanlar ortak ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte hareket ederler. Bu birliktelik belli grupları oluşturur. Mesela öğrenciler okulda öğrenci kulüpleri, oyun grupları oluştururlar.. Okul futbol takımı için arkadaşlar biraraya gelir. Proje ödevleri için yine biraraya gelip grup oluştururlar. Bu metnin ana fikri nedir? Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir bilgilerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir? Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz? Planlı çalışma .........................artırır. cümlesini tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuz hangisidir? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklık ilkesine uyulmamıştır? Our neighbour, Mr. Simon, is an overweight man because he - - - - . Rakamları Farklı dört basamaklı en büyük çift sayı ile Dört basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Hristiyanlara göre Kitabı Mukaddes aşağıdaki kutsal kitaplardan hangilerinin bir arada toplanmasından oluşmuştur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? 13 yaşındaki Fatih, 5 yıl önce kaç yaşındaydı? İslama çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde- - - - hicret etmesine izin verdi. Ali ile babasının yaşları toplamı 49dur. Babasının yaşı Alinin yaşının 6 katı olduğuna göre Ali kaç yaşındadır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir