S:1

Türk tarihinde Vakayıhayriye (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

Türk tarihinde Vakayıhayriye (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yeniçeri Ocağı’nın kal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Dünyanın Ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline Geoid denir.Dünya geoid şekle sahip olmayıp tam bir küre şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? 31 Mart Olayını bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiyede ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın en ince katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar? Aşağıdaki kelime eşleştirmelerinden hangisi farklı bir eşleştirmedir? Zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan zenginlik ölçüsüne ne denir? Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür.Atatürkün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;I- Bağımsızdır.II- Barışçıdır.III- Hukuka bağlıdır.IV- Millî güce dayalıdır.esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir? Tanzimat Birinci Dönem edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine en çok zarar veren bir davranıştır? Bir televizyon kanalında 13:10da yayınlanmaya başlayan film, saat 15.50de bitmiştir.Film süresince 3 kez 16şar dakikalık reklam arası verildiğine göre, film kaç dakikadır? Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafanın yerine kullanılmıştır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Bütün çocuklarını, servetini kaybetmekle beraber bedeninin her yerinde derin yaraların çıkmasına rağmen Allah(cc)a bir defa olsun şikayet ve isyan etmeyen sevgili Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisidir? Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allahın, insanlar üzerinde bir hakkıdır.Ali İmran 97.Yukraıdaki ayette altı çizili yer ile aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir? Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır? Komedya türlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? Taşıt yolunda bisiklet kullananların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur? a ve b farklı asal sayılar ve K iki basamaklı bir sayı olmak üzere, K = a . b eşitliğinde Knin en küçük doğal sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kavun yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahenk ögeleri açısından bir bilgi yanlışı içerir? Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. (Mâûn suresi, 1-3. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki örüntünün son iki basamağına hangi sayılar gelmelidir?14-18-15-19-16-.......-......... Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? Osmanlı Devletinde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı kimin döneminde yapıldı? Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Geceleyin bir ses böler uykumu, İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.Yukarıdaki dizelerde şair, - - - - vurgulamaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir edebîmetnin yazıldığı dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk bütünüdür.Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmıştır? Akan suya inanma, el oğluna güvenme.atasözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir? İnsanların uzak yerlerle hızlı ve kolay iletişim kurmasını sağlayan ilk araç aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt simetri doğrularından biri boyunca kesildiğinde iki karesel bölge elde ediliyor. Elde edilen karelerden birinin çevresinin uzunluğu80 cmdir.Yukarıdaki I numaralı yapıya en az kaç birim küp eklenirse II numaralı yapı oluşur?Buna göre kâğıdın kesilmeden önceki çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? "Ahmetin kelimesinde kesme işareti nerede kullanılır? 5542 İl İdaresi Kanuna göre Vali idare şube başkanlarını heyeti ile yılda en az kaç defa toplanır? Trablusgarp bugün hangi ülkenin sınırlarındadır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Babası Dacat Beyin ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pan- galtı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir