Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşının sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşının sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır? sorunun cevabı "Çekoslovakya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hz. Muhammed (sav.), insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına göre davranmamış, elinden gelen desteği sağlamaya çalışmıştır.Buna göre aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bu tutumunu ifade eder?  Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(.....) Bozulmadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitap İncil’dir.(.....) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.(.....) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.(.....) Geniş ailelerde dedeler ve nineler bulunmaz.(.....) İnsanlara iyilik etmek günahtır. Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.The text is mainly about - - - - . İslamdan önce Arabistan’da yaşanan hayata verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? İlgi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yüzümüzü Güneş’in doğduğu yere döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Alanında uzmanlaşmış kişilerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım ağır basar. Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Terimlere yer verilir. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım ağırlık kazanır. Yazar, söylediklerini olabildiğince öznellikten kurtarmaya çalışır.Bu metinde makalenin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Lale Devri’nde, aşağıdaki şehirlerden hangisine elçi olarak gönderilmiştir? Bir haftada kaç gün vardır? I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir torbada 15 kırmızı, 11 mavi ve 7 siyah renkte özdeş toplar bulunmaktadır.Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte kır- mızı, mavi ve siyah renkli topların çekilme olasılıkları birbirine eşit olur? 607 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?