S:1

I. Çirmen Savaşı II. Niğbolu Savaşı
III. Sırpsındığı Savaşı
IV. Ankara Savaşı
Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır?

I. Çirmen Savaşı II. Niğbolu Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Ankara Savaşı Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Yurdumuzu işgal eden devletlere verilen ortak isim hangisidir? Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreye ve canlılara zarar vermez? Teknolojik araçların kullanımıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Jane : Mom, - - - - ? Mom : Fifty two. Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)e verilen lakaptır? Akşam hava kararmak üzereyken Güneşi hangi yönde görürüz? Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak vardır? Batı cephesinde savaş Yunanistanın İzmiri işgali 'ile başladı. Yunanlılar işgal alanlarını Anadolunun iç bölgelerine doğru genişlet­mek istediler. Bu durum Batı cephesinden direnişe geçilmesini zorunlu hale getirdi. Yunanlıların Batı cephesini açarak işgalle­rini genişletmelerindeki temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? Aşağıdaki isimlerden hangisi türemiş isim değildir? Dalga boyları 10-3 mye kadar olan ve sıcak cisimler tarafından üretilen dalgalara ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Sabahleyin bahçede , sol kolumuzu Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açarsak arkamız hangi yön olur ? Kur-an'ı Kerim bizim hayatımızın hangi yönüne hitap ettiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Anı yazarları, kalemini geçmişle ilgili oynatarak geleceğe eşsiz bir deneyim sunarlar.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Aşağıda, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadoluda işgale uğrayan bazı yerlerle işgal eden devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? The baby is sleeping. You - - - - make too much noise. (I) The Pyramid of the Moon is the second largestpyramid in Teotihuacan, Mexico, after the Pyramidof the Sun. (II) It is located in the western part ofTeotihuacan. (III) Some people call the pyramid Tenan,which means mother of protective stone in Nahuatl.(IV) There are many pyramids in Egypt. (V)The historyof the pyramid dates back to 200 A.D. Talas savaşı hangi tarihde olmuştur? ...............• Gübreleme• Makineleşme• Tohum ıslahı• Bilinçli çiftçilerYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir? "7095" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir? Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m ‘dir. Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder? A: Do you like spending time outside?B: No, - - - - . I prefer being at home. Oyuncakçı amca ne çok oyuncakların var Top,tank,tüfek,tabanca... Gövdem titriyor onlara bakınca Bu şiiri yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kısa kenarı 3x, uzun kenarı (2x+5) birim olan bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 86 cm kısa kenarının uzunluğu ise 24 cm dir. Buna göre bu bahçenin çevresinin uzunluğu kaç m kaç cm dir ? Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç ilişkisi taşımaktadır? Aşağıda gezegenlerin verilen özelliklerinden hangisi tüm gezegenler için ortaktır? Rosa : I want to cook something different for dinner tonight. Do you have any special recipe?Susan: Yes, I have. - - - - . Didaktik bir eserdir. Karahanlılar zamanında (XI. yüzyıl) yazılmıştır. Mesnevi nazım şeklinde aruz vezniyle 6645 beyit olarak yazılan bu eserde 173 tane de dörtlük vardır. Yazarın bu eseri oluşturmasındaki amacı, toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar bulmak; bu yolları, devrin hükümdarına öğütler hâlinde göstermektir. İdeal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulan bu eser, aynı zamanda ilk siyasetname olma özelliği de taşır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Sevinç, umut, toka, heyecan" kelimelerinden bir grup oluşturursak, hangi kelime grubun dışımda kalır? Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu durumlardan birisi değildir ? Kur'an-ı Kerim'in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne ne denir? Reşat Nuri Güntekinin gezi yazısı türündeki eseri aşağıdakilerden hangisidir? Kuzeybatı bir ........................ yöndür. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir