Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ahlak anlayışını varlık felse-fesine dayandırarak, evren ve tanrıyı bir gören, insanın bilgi sayesinde olumsuz duygulardan kurtulacağını söyleyen panteist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ahlak anlayışını varlık felse-fesine dayandırarak, evren ve tanrıyı bir gören, insanın bilgi sayesinde olumsuz duygulardan kurtulacağını söyleyen panteist filozof aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Spinoza" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangi cümlede yanlış yazılmış bir sözcük vardır? Okunuşu dokuz yüz bin doksan dokuz olan sayı hangisidir? Sınıf başkanlığı seçiminde oyumu aşağıdakilerden hangisine göre belirlemeliyim? “(Resulüm!) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, 107. ayet)Bu ayet Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? “ Kuzeybatı” aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır?  Peygamberimiz de (s.a.v.) bir hadisinde insanı yeryüzünün düzen ve ahengi ile uyumlu çalışmalara şöyle teşvik etmektedir: “Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır. Hangisi bu 7 şeyden değildir? Bir kutu dondurmanın kütlesi 980 gramdır. Kabın darası 65 gram olduğuna göre dondurmanın kütlesi kaç gramdır? Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayiide hammadde olarak kullanılmaktadır. Dokuma sanayiisinde hammadde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?  400 mm kaç santimetredir? “Kapının zili çalıyor. Çabuk kapıyı aç!”Yukarıdaki anlatımda hangi duyu organı kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir? • Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.•    Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirimyapar.•    Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir?