S:1

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal Atatürk’ü bugü müe olanSelanik’teki doğuğ evin adresi, aşğıakilerinhangisinde doğu verilmişir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil yoktur?   Kemiklerin gelişimi ve korunmasından ........................................ minerali sorumludur.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?      Lisa : I am planning to try parachute diving next summer. Would you like to join me?Helen: Yes, - - - - . I am a real adrenalin seeker.  “Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım.” Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede, nerede başlamıştır?   ................................... , Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere denirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bölenin 34, bölümün 19 kalanın 7 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı ile 2000’in farkı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yapılma zorunluluğu bakımından diğerlerinden farklı olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden  hangisi duygusal bir davranış değildir? Yaya kaldırımında yürüyen çocuklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  Su-tuz karışımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.Sadrazam          BaşbakanKazasker            Adalet BakanıDefterdar           ......?......Buna göre şemadaki boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Ahirete inanan bir kişide aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenir? I saw my teacher - - - - I was doing shopping at the shopping center. Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? “ diş bilemek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Çevrelerine göre alçakta kalan, akarsular tarafından yarılmamış geniş düzlüklere ne ad verilir? Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yalnız çekim eki almıştır? "Yeni aldığın ayakkabıları bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi kimin zamanında  gerçekleşmiştir? 30’ un 15 eksiği kaçtır? Ali Bey, nitelikli, işini iyi yapan, profesyonel bir turizmcidir. Yaptığı işle ilgili yenilikleri takip etmekte, ayrıca kendini geliştirmek için birçok etkinlikte bulunmaktadır. Bu durumda Ali Bey’in meslek seçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve         iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.   Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı            düşünülemez? A = 40 × 30B = 24 000 ÷ 800 ise, A + B toplamı kaçtır? Matematik sınavında öğretmenimiz 25 soru sordu. Her soru 4 puandı.Bekir soruların 5’ ini yanlış yaptı. Buna göre Bekir kaç puan almıştır? Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? "Çalışkan çocukları, herkes sever." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Savaş sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarının önem kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aydaki büyük çukurların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Roma’da Patriciler mülki, siyasi, askeri haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma hangisidir? Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir? Peygamberimiz 1. Akabe Biatı'ndan sonra Medinelilere İslam'ı anlatmak için kimi gönderdi? Okunuşu yirmi bir milyon üç yüz elli dört bin dört yüz kırk sekiz olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen eşleştirilmiş kavramlardan hangisi arasında bir ilişki yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir