S:1

İslamın Hayırda yarışın. emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir?

İslamın Hayırda yarışın. emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir? sorunun cevabı "İnfak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Babam parasının 1675 TL ‘si ile faturaları ödedikten sonra 725 TL ‘si kalmıştır. Babamın harcamadan önce kaç lirası vardı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklamasıyla birlikte kullanılan bir deyim vardır? Hangi cümlenin yazılışında yanlışlık yapılmıştır? Kemiklere ait olan,1. Sarı kemik iliği 2. Kemik zarı 3. Süngerimsi kemikyapılardan hangileri bütün kemik çeşitlerinde bulunur? I. Yaşıtlarıyla birlikte oynamayı öğrenmesiII. Geniş refleksler topluluğuna sahip olmasıIII. Kendi davranışlarının sorumluluğunu yüklenebilmesiYukarıdakilerden hangileri, okul çağı dönemindeki sağlıklı bir çocuğun sahip olduğu özelliklerdendir? Bilgi, sujenin objeye yönelmesi sonucu ortaya çıkan üründür. Bilme konusu olan şey, dış dünyadaki herhangi bir gerçeklik olabildiği gibi bazen de kavramsal nesneler olabilmektedir.Bu metne göre felsefenin öncelikle hangi soruyu sorması beklenir? X > 42 000 ifadesinde X yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz. ( .....) Oyunlar, paylaşmayı, kendine ve başkalarına saygıyı öğretir( .....) Geleneksel oyunlar, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu köreltir.( .....) Geleneksel oyunlar için en az üç kişi gerekir.( .....) Kız ve erkeklere özgü oyunlar da vardır.( .....) Topaç çevirme, ip atlama geleneksel oyunlara örnektir Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir? Aşağıda verilen kemiklerden hangisi şekil bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Medineye hicretin sonuçlarındandır? Bir günün 3/8ini uyuyarak geçiren Turan, bir haftada kaç saat uyumuş olur? Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en başta yer alır? Toplumdaki gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Bir bölme işleminde bölen 9, bölünen 99 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Hz. Davud (a.s) ‘un tuttuğu orucun tutma hükmü nedir? Kur'an-ı Kerimin kitap haline ne denir? Mary :I want to lose weight. What should I do, sir?Doctor :Firstly, you should eat healthy foods. Do you eat junk food?Mary :Yes, sometimes.Doctor :- - - - Dünyanın etrafını saran katmana ........................... adı verilir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? What time is it? ( 16:00 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir? Deniz ve okyanus sularının içme ve sulama suyu olarak kullanılamamasınıntemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Wilson ilkelerinde yer alan; ‘Azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı verilmelidir. Maddesi aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisinin faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi 19 Mayıs' ta kutladığımız bayramdır? Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur? Aşağıdakilerden hangisi erozyonla ilgili doğru bilgi vermektedir? Salı günü Türkçe( 1) matematik( 2) fen ve sosyal dersimiz var( 3) cümlesinde kaç numaralı yere farklı bir noktalama işareti gelir? Pusulanın renkli ucu her zaman ........................................ gösterir. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, ince ve kalın sesler bir arada bulunmaktadı? Aşağıdaki tarih yazılışlarından hangisi yanlıştır? Aşağıdaki terimlerden hangisi orta oyunuyla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengindir? Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir ? Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Alternatif akım ile ilgili;I. Zamanla yönü ve şiddeti değişen akımdır.II. Alternatif akım mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlarla üretilir.III. Günlük yaşamımızdaki elektrik enerjisi ihtiyacımız çoğunlukla alternatif akım olarak kullanılmaktadır.ifadelerinden hangi doğrudur? diri kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Önemli bir ürünün ya da protein sentezini şifreleyen genin ait olduğu hücre genomundan özel yöntemlerle kesilerek çıkarılması, bunun bir taşıyıcı DNAsıyla birleştirilerek alıcı bir hücreye nakledilmesi ve bu hücrenin çoğaltılması işlemine gen klonlaması denir.Buna göre,I. Taşıyıcı DNA ‘nın elde edilmesiII. Gen taşıyan DNAnın saf olarak elde edilmesiIII. Gen DNAsının taşıyıcı DNA ile birleştirilmesiIV. Genin yerinin belirlenmesiverilen işlemlerin sırası nasıl olmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir