S:1

My father - - - - his car now.

My father - - - - his car now. sorunun cevabı "is washing" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanların sebep olduğu çevre kirlenmelerine örnek değildir? Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir.Buna göre kaç kişi para ödememiştir? 1 saatlik öğle izni kullanan bir memur aşağıdaki saatlerin hangisinde öğle izni kullanıyor olabilir? çevremizdekilerin kelimesinde kaç hece vardır? Bir iş adamı Akdeniz kıyısında yer alan Cezayire, Karadenize kıyısı olan Ukraynadan satın aldığı tomrukları gemilerle getirecektir.Bu ticarette aşağıdaki su yollarından hangisini kullanır? Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? Gece 23.00de uyudum. 8 saat sonra uyandım .Uyandığımda saat kaçtır? Yarısı bir düzine olan kalemlerimin tamamı kaç tanedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır? Metin 35 bilyesinin 3/7' sini kardeşine veriyor.Metin kardeşine kaç bilye vermiştir ? Erenin sağ kolu Güneşin doğduğu yönü gösteriyorsa önü hangi yönü gösterir? 12,15,18,.... Sayı örüntüsü ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? "Gelecek yıl beşinci sınıfa gideceğim." cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır? Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının bir özelliği olamaz? Aşağıdakilerden hangisinde "üst" sözcüğü "giysi" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki canlılardan hangisinin yavru bakımı diğerlerine göre daha fazladır? Kibele adı verilen ilk halı ve kilimler aşağıdaki hangi Anadolu uygarlığında dokunmuştur ? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın özelliklerinden biri değildir? I.Yazın denizde yüzdüm. II. Masanın yüzü kirlenmişti. III. Yüz lira kazandı. IV. Balıklar derede yüzüyor.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ‘yüz sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak artar.Bu durumun aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir? Bilgisayarda Microsoft Word Programı nasıl açılır? Küçük hanımlar, küçük beyler!Sizler, hepiniz, geleceğin yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşnerek ona göre çalışınız! ATATÜRKAtatürk yukarıdaki konuşmasını, millî bayramlarımızdan hangisinde yapmış olabilir? Hangi cümlenin yazımında bir hata yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi, öğretme-öğrenme ortamlarında soru-cevap tekniği kullanmanın yararları arasında gösterilemez? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Türk - İslam Devletlerinde hükümdarların sosyal devlet anlayışına önem verdiklerine kanıt olarak; I. Düzenli ve sürekli bir ordu oluşturmasıII. İmarethane ve darüşşifaları inşa ettirmesiIII. Fakir, öğrencilere burs vermesidurumlarından hangileri gösterilebilir? Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin kavramlarındandır? Annem 8 yıl önce 32 yaşındaydı. Annem 17 yıl sonra kaç yaşında olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi -lik, -ci, -li, -siz eklerinden ikisini alarak anlamı değişmiştir? Steve : What are you going to do at the weekend?Marla : Well, - - - - .Steve : Are you kidding? It is boring. You should go out and do something different. 1- Kar yağınca alışverişi yarına bıraktı.2- Öğretmen herkesin yerini değiştirdi, sadece Birgülü bıraktı.3- Havalar soğuyunca öğlenleri yürüyüş yapmayı bıraktı.4- Zeynep, evden çıkarken odasını olduğu gibi bıraktı.Bırakmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.The text is mainly about - - - - . Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın. ilkesini benimseyen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki örüntülerin hangisindeki kural farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz Kurumlardan değildir? Bu antlaşmayla Türk Milleti bağımsızlığını elde etti. Bütün dünya yeni kurulan Türk devletini tanıdı. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Yukarıdaki bilgiler ışığında bu kazanımlar hangi antlaşma sonunda elde edilmiştir? I. İnsanın apaçık düşmanıdır. II. Kötülükleri güzel gösterir. III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır. Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir? 1- başarır 2 - her 3- çalışan 4– zamanKelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir