S:1

Haberi okur okumaz sanki damarlarındaki kan kaynamaya, bütün bedeninde sarmal bir ateş gibi dönüp durmaya başlamıştı.
Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

Haberi okur okumaz sanki damarlarındaki kan kaynamaya, bütün bedeninde sarmal bir ateş gibi dönüp durmaya başlamıştı.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? sorunun cevabı "Ne zaman?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Beslemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? .Büyük çanlar çalınırken küçük çanların sesini kimse duymaz. Yukarıdaki cümlede, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? 50 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan 500 gram çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? ‘15 912 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? ................,içmek.........oynamak akıl sağlığını bozar. Boşluğa hangi kelimeler gelmelidir? 14 Mayıs 2004 cuma günü doğmuşum. Verilen cümlede dilbilgisi yönünden hangi yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir? İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında yer almaz? Peygamberimiz Taif seferinde, hakaretlere uğramış ve taşlanmıştır. Yaralı bir şekilde bir bağa sığındığı sırada yanına gelen Cebrail, Rabbinin selamı var, eğer izin verirsen Taifi yerle bir edeceğim. demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz, Allaha şöyle yalvarmıştır: Allahım onlar bilmiyorlar, onları bağışla! demiştir.Bu olay, Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmış bir sözcük vardır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bir varlığın kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır? 69 çiçeği 3erli şekilde buket yaparsak, kaç buket oluşur? Aşağıdakilerden hangisi öksürürken yapılmaması gereken bir davranıştır? Hangisi ortak kullanım alanı değildir? Verilen canlıların hangisinde yavru bakımı vardır? İnternete girmemizi ve ağ bağlantılarını kullanabilmemizi sağlayan iç donanım parçası............................dır. Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış yazılmıştır? I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.II.Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.III.İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.IV. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden fırsat ve imkân eşitliği ile ilgili hükümlerdendir? Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının ne kadarıyla genel af ilan edilmesine karar verebilir? Aşağıdakilerden hangisi genel haritalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? "Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere...............denir."ifadesini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar? - - - - Eric got any brothers? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? Nikel tozu + talaş karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Aşağıdakilerden hangisi organik madde moleküllerinden değildir? I. Yaraları iyileştirmekII. Enerji elde etmekIII. Yaşamsal faaliyetleri yapmakVerilenlerden hangileri niçin besleniriz? sorusuna cevap olarak verilebilir? One of the best things about the social media is that you can - - - - your photos and share them with your friends. Sıvılardaki yüzey gerilimi;I. Sıvının sıcaklığınaII. Sıvıya etki eden gaz basıncınaIII. Sıvıya farklı sıvının eklenmesinedurumlarından hangilerine bağlıdır? Takılmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayattır. Bu hayata .............. denir.Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu hisseder. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız kalmaz. İnsanlığın huzuru ve güveni, yeryüzünde adaletin tesisi için her zaman mücadele eder.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Peygamberimiz (sas) in Enes b. Malik e 10 yıl boyunca hiç kızmaması onun hangi özelliğini gösterir? Tek atomlu X ve Y taneciklerinin proton sayıları aynı, elektron sayıları ve nötron sayıları farklıdır.Buna göre X ve Y tanecikleri için; I. İzotopturlar.II. Kimyasal özellikleri farklıdır.III. Çekirdek kararlılıkları aynıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Bir yolcu otobüsüne I. durakta 24 kişi, II.durakta 7 kişi binmiştir. III. durakta 10 kişi inmiş, 4 kişi binmiştir. Otobüste kaç yolcu bulunmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir