S:1

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın görevi vurgulanmamıştır?

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın görevi vurgulanmamıştır? sorunun cevabı "“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde ya- rattık.”  (Tin suresi, 4. ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez?  Bir okulda 36 sınıf vardır. Her sınıfta 25 öğrenci vardır.Okuldaki öğrencilerin 396’sı erkektir. Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? İslam’a davetinaçıktan yapılmasını bildiren ayetler aşağıdakilerden hangisidir? “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’amsuresi, 162. ayet)Bu ayete göre ibadetlerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Esmasu  öğleyin sınıfa girince, 1.Kitaplarını çıkarır.    2. Arkadaşlarına “ Tünaydın” der.      3. Öğretmenini dinler.              Davranışlarından hangisini ilk önce yapar? “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya suresi, 47. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle eş anlamlıdır? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ?  Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılması sonucunda Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul edildi. Öte yandan Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sovyetler Birliği, TBMM’yi tanıdı.Bu bilgiden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir? Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kızlarından birinin ismidir ? Doğru bilginin kaynağının “akıl” olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Dönemi öğ- retici metinleri ile Servetifünun Dönemi öğretici metinlerinin karşılaştırmasıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Okumayı severim ya, çok okumuş bir kişi olduğumu söyleyemem.  Şimdiye dek okuduğum kitaplar, öyle sanıyorum, dört beş yüzü geçmez. Oysa ben yaşta, bin beş yüz kitap okumuş olmalıydım. Neden okumazdım, okuyamadım? Ancak tat aldığım kitapları okurum. Çoğunlukla biraz karıştırdıktan sonra, sıkıyor beni diye, bırakıveririm.Paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır? Aşağıda verilen cümleyi tamamlayan ifade hangi seçenektedir?She' s at the _____ . Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin inançla ilgili yaptıkları yorumların temel amaçlarından biri değildir? Ayşe günde 2 şişe su içmektedir. Bir şişe 5 bardak su ile dolmaktadır.Buna göre Ayşe, günde kaç bardak su içer? “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”Atatürk’ün yukarıdaki sözüyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türdedir? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Melih    : - - - - ?Liz       : Well, it’s Turkish Pilaf.I tried it in Turkey two years ago. I like it very much and I usually cook it for my family.  Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramakiçin yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir?  4558  ile 6584 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır ? • Azat edilen kölelere verilen isimdir.•  Köy ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara denir.•  Çöl ve vahalarda göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılır.Bu tanımlara göre hakkında bilgi verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dodo birds are _______ animals. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Yukarıdaki cümlede boş yerlere getirilebilecek en uygun kelime çifti, aşağıdakilerden hangisidir? Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır, duyum ve algılar ise özneldir. Bu yüzden herkesin kabul etmesi gereken genel geçer doğrular yoktur. Buna göre sofistlerin bilgiyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir? 1.Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir.2. Ülkemiz dünyanın Kuzey yarım küresinde yer alır.Yukarıda verilen cümleleri olgu ve görüş açısından değerlendiriniz? Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Herhangi bir konu ya da olayla ilgili incelemesonucunu bildiren yazılara - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? Aşağıdakilerden hangisi 1479 ve 4821 doğal sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak toplanmasının sonucudur? I. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Kurucu Meclis" olarak anılmasını sağlamıştır?  * Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar* Küçük parçalı ve birbirinden uzak tarım topraklarının varlığıo Hayvanlar için yeni otlak ve barınak ihtiyacının oluşmasıVerilenlerin tamamı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? Pelin    : Do you prefer watching a live music show to a movie?Ben      : - - - -  because music is my lifestyle. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir