Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere tanrı inancını üçlü bir temele dayanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere tanrı inancını üçlü bir temele dayanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Teslis" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hareket hâlindeki bir uçak düz bir çizgide gidiyormuş gibi görünür.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin  nesnesi isim tamlamasıdır.   Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? Doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken canlıların,I. Üreme davranışlarıII. Canlıların yapılarıIII. Anolog organlarıIV. Kromozom sayılarıözelliklerinden hangileri dikkate alınır? 5000 gramı 75 TL olan muzun 3 kg’ı kaç TL’dir? “Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi sırasında kaçmayı başaranBüveyhoğulları Devleti’nin Türk kökenli komutanı ........,Fatımi halifesinin yardımıyla yeni bir ordu kurmuş, TuğrulBey’in Bağdat’tan ayrılmasınıfırsat bilerek Bağdat’a girmiş ve halifeyi tekrar esir alarak, hutbeyi Fatımi halifesi adına okutmuştur.” Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılanyere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız. 1. …… Radyo teleskopları insan gözünün göremediği ışınları toplayarak görüntü oluşturur.2. …… Kepler ve Copernicus uzay araştırmaları yapan Türk-İslam bilim insanlarındandır.3. …… Uzay ile ilgili gözlem yapılan yerlere rasathane denir.4. …… Mercekli teleskoplar bulutlu havalardan etkilenir.5. …… Rasathaneler ulaşımın kolay olduğu şehir merkezlerine kurulmalıdır. -İlk Türk Topluluğudur.-Tomris bilinen ilk Türk kadın hükümdarıdır-Alper Er Tunga ve Şu destanları vardırYukarıda özelikleri anlatılan bilgiler hangi Türk Devletine aittir? 9 basamaklı bir doğal sayıda sağdan 6. basamak adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması örneği olamaz? Yaşamalıyız mutlulukla,Arı gibi çalışmalıyız.Sırasında vermeliyiz can,Bizimle var olur, şenlenir vatan.Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?