S:1

Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend.

Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend. sorunun cevabı "was walking / saw" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bakıp imreniyorum akınınaŞehrin üstünden uçan bulutlarınBelki gidiyor onlar yakınınaRüyamızı kuşatan hudutların Dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dört yüz bir sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınca nasıl bir sıralama ortaya çıkar?( ) Cuma namazı erkekler için farz olan bir ibadettir.( ) Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının O'nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara Salavât denir.( ) Pаylаşmаk; insаnın hеrhаngi bir şeyi başkalarıyla bölüşmeѕi, üleşmesi, pay etmeѕidir.( ) iyi olma durumuna, hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan yardıma iyilik denir.( ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımızdandır. 50 soruluk bir sınavda her doğru yanıtın değeri+5 puan her yanlış yanıtın değeri –2 puandır. Boşbırakılan soruların değeri ise 0 puandır. Bu sınavda2 soruyu boş bırakıp 5 soruyu yanlış cevaplayanbir öğrenci kaç puan alır? Başlığın yazımında nerde yer alan başlık kayıtları esas alınır? İş yerinde sağlam saat kalmadı, zamanı öğrenemiyoruz.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyoloji biliminin kurucusudur. Döneminin önemli tarihçilerindendir. Yaşadığı yerdeki toplumun geleneklerini ve düzenini gözlemleyerek incelemiştir.Özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bir işte başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra Allaha dua etmek anlamına gelen kavram hangisidir? Deniz Hanım iki kez evlenir. Gül ve Şeker adlı iki kızı olur. Kendisi şenlik ve gösteriş tutkunu bir kadındır. Evi o yönetir. Kocası Ahmet Bey ise yaşamayı seven, gamsız bir adamdır. Kızları Gül evde kalmış, çirkin, içkici ve dengesizdir. Şeker Hanım kendisini evin direği gibi görmektedir.Bu parçada tanıtılan kişilerin hangi özelliklerine değinilmemiştir? Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetleri yürütmek görevi MEBnın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye .................adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin bir iç sorunu iken Avrupa Devletlerinin karışmasıyla dış sorun hâline gelmiştir? Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını inceleyen Gizem, kimlik kartındaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz? Aşağıdakilerden hangisi varlıkların oluşlarına göre isim çeşitlerinden birisidir? Aşağıdaki ırmaklardan hangisi yurdumuzda doğup, ülkemiz sınırları dışında denize dökülür? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz. ( ) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgi edinebiliriz.( ) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.( ) Geçmişte oynanan oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır.( ) Aile üyelerimizi ve akrabalarımızı soyağacı çizerek gösterebiliriz.( ) Düğünler geçmişten günümüze hep aynı şekilde yapılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur ? Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1, 3, 4, 9, 17, 22, 35, 41, 56, 73, 91Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta tek noktada kesişen doğrulara örnek olarak verilebilir? Hicri takvimin ilk ayıdır.Peygamberimiz bu ayı Allahın ayı olarak nitelemiştir.Alevi Bektaşiler bu ayın ilk on iki günü sıvı gıda tüketmezler.Bu ayın 10. Günü aşure yapılıp dağıtılır.Yukarıda özellikleri verilen ay aşağıdakilerden hangisidir? 7 dakika kaç saniye eder? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde kaç aya kadar izin verilir? Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisinin kurulması, kaldırılması ile görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 20 cm ve yüksekliği 5 cm olan kare dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Bir doğal sayıyı onluğa yuvarlamak istiyorsak, birler basamağına bakarız.Buna göre 346 sayısı aşağıdakilerden hangisine yuvarlanır? 23 + 41 + 12020 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.(Ali İmran suresi,134. ayet)Bu ayetin altı çizili bölümünde vurgulanan davranışlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? Otlukbeli Muharebesi hangi tarihte olmuştur? 112 Acil Yardım merkezi arandığında hangi bilgiye gerek yoktur? İkinci Yeniye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas olan konulara yönelmiştir. Şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne vegeleceğe taşır. Aşk, hürriyet ve yaşam olgularını tema olarak seçmiştir. Çocukluğum isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Donald :- - - - ?Thomas : I meet friends and we sometimes have breakfast together, then we usually go to cinema. Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerdendir? 76 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Namazda ayakta durmakNamaz kılmadan önce abdest almakYukarıdaki ifadelerin adları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir? Mert kuruyemişçiden 100 gram kahve, 120 gram tarçın, çeyrek kilogram fındık ve yarım kilogram çekirdek alıyor. Toplam aldıkları kaç gram gelir? Yerli yerinde konuşmayan kişi, konuşmaları doğru olsa da eleştirilir. Bu cümleye göre, söz konusu kişinin eleştirilme sebebi hangisi olamaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir