S:1

Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir.
I. Merkür
II. Jüpiter
III. Venüs
IV. Neptün
Bu gezegenlerden hangileri dış gezegendir?

Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir. I. MerkürII. JüpiterIII. VenüsIV. NeptünBu gezegenlerden hangileri dış gezegendir? sorunun cevabı "II ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
I. üç yüz elli dörtII. iki yüz yediIII. altı yüz altmışIV. iki yüz elliYukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ege denizi kıyılarında hüküm sürmüş medeniyete ait tarihi alanlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Brezilyanın fiziki bir özelliğidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Medinede Peygamber Efendimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan aşağıdakilerden hangisidir? Bir işçi ayda 20 gün çalışmaktadır. Bu işçi günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira kazanır? Adam :Do you know the girl with Jack?Baker :Yes, she is the new student coming from abroad.Adam :- - - -?Baker :She is from Canada. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? Aşağıda verilenlerden hangisi simyacıların kimya bilimine aktardığı bulgulardan biri değildir? Peygamberimiz Hz.Muhammed (A.S.M.) in Allahın ayı olarak nitelendirdiği ay hangi aydır? Tabak tabak yemek yedi; ama gene de doymadı Yukarıdaki cümleye altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kuran-ı Kerim de ayetlerin birleşmesiyle oluşan bölümlere ne ad verilir? Kur'an-ı kerimi baştan sona ezberleyenlere ne isim verilir? İlk değerlendirilmesi yapılan kazaze- denin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin, tarihimizin akışında önemli bir yeri yoktur? Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır ? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir sözcüktür? 3x+y+12=0 doğrusunun eğimi kaçtır? Haçlı Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi madde ismidir? Anadoluda Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk beylik hangisidir? Verilen cümlelerden hangisinin anlatımı tamamlanmamıştır? Okul yakınlarında, öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçebilmeleri için .....................................................bulunur. Ölçüsü 900 dereceden büyük 1800 dereceden küçük olan açılara ne ad verilir? Her birinde 150 mL kolonya bulunan 8 şişede toplam kaç militlitre kolonya vardır? İngiltere I.Dünya Savaşında İtalyayı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesini İzmir civarını İtalyaya vermiştir. Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Bir dalga kaynağı 4sde 60 dalga üretiyor. Dalga boyu λ=8 cm olduğuna göre yayılan dalgaların hızı kaç cm/sdir? Heidi :I dont want to be your friend anymore.Darcy: What happened again? What did I do?Heidi :You are always telling me lies and Im - - - - your lies and silly behaviors. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenini oluşturur? I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiII. Savaşların ortadan kaldırılmasıIII. Cehaletin önlenmesiVerilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır? Hangi durumda olursa olsun insan hayatı her şeyden önemlidir. diyen bir birey Kohlbergin ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrededir? Polenlerin geniş alanlara yayılmasında ve tozlaşmanın gerçekleşmesinde hangisi etkili değildir? Öğretmen olmak isteyen Ayşe, babası tarafından 4. sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Ayşenin bir işte çalışarak para kazanmasını istemektedir.Bu durum Ayşenin aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiğini gösterir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil miBu dizelerdeki ‘‘kara sözcüğünün eş seslisi aşağı- dakilerden hangisinde kullanılmamıştır? Kelile ve Dimnenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen canlı alemlerinden hangisi Eukarya grubu içerisinde değerlendirilmez? 252 : 7 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir? • Eski Romada Hristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yer altı kilisesidir.• Zamanla anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen isim olmuştur.• Daha sonra da kiliselerde koro bölümünün altında yer alan mezar odası ya da mahzen mezar anlamı kazanmıştır.Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir