S:1

1. Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.
2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu kapana kısılmış bir tavşan gördü.
3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.
4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.
Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

1. Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu kapana kısılmış bir tavşan gördü.3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? sorunun cevabı "3-4-2-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnsanlar tarafından üretilen mıknatıslar hangi isimle adlandırılır ? Aşağıdakilerden hangisi öğrenmede sonuçların bilinmesi ilkesinin uygulanmasına yöneliktir? Karahanlı dönemi şairlerinden biridir. 12.yüzyıl sonu ile 13.yüzyıl başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Atabetü’l  Hak ayık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiştir.Bu parçada  tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’dan bakıldığında Ay’ın, Güneş’ten daha büyük görünmesinin sebebi nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından aşağıdakilerden hangisi üzerinden ödenmesi esastır? Abbasi Devleti’nin hoşgörülü bir politika takip etti-ğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur? ‘’ Çalışan insan her zaman başarılı olur.’’ Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? SSCB’nin Afganistan’ı işgali nedeniyle SALT- II Antlaşması’nı onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki devletlerden hangisiI. Dünya Savaşı öncesi kurulan Üçlü İttifak devletleri arasında yer almamıştır? İnsanların mutlulukları için Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen emir ve  yasakların tümüne ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir? Fabrika bacalarından çıkan dumanlar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesine neden olur? “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet)Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?  24 sayısının yarısının yarısı kaçtır? İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan çevre sorunlarındanbiri de su kirliliğidir.Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden birisi olamaz? Peygamberimize Kur’an’ı Kerim nerede indirilmeye başlanmıştır ? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 38, diğeri 47 ise toplam kaçtır? XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulmasıII- Kapitülasyonların devam etmesiIII-Meşruti yönetime geçilmesihangilerinin yer aldığı savunulabilir? Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, gazilere, hamilelere ve çocuklulara neden özel yer ayrılır? Canlı ya da cansız bir varlığa karşı ilgi, alaka ve bağlılık göstermek ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi kalp durması sonucu kişide görülebilecek belirtilerdendir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift sayıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Düşünmenin türeten, yeni durumları araştıran, yeni çözüm yolları bulan bir özellik göstermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla çocuklar aşılanır.Verilen açıklama çocukların hangi hakkını kullanmaları içindir? Hz. Muhammed sav amcasının oğlu  Ali’yi çocukken  yanına alması neyi gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  "LE_ON"Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? SEFİLE... Izdırapsız, acısız, korkusuz huzur dolu bir uykudan başka bir şey veremeyeceğimi düşünerek bir yandan üzüntüye kapılmakla beraber bir taraftan da tesadüfen gözümün önünde açtığı şu müthiş, şu her türlü kötülüklerle dolu uçurumun kenarında ürkek ve çekingen boy- nunu büküp duran şu zavallı çiçeğin, bu an üç yaşında düşkün çocuğun elinden tutarak bakışlarını birkaç saat için olsun o müthiş, o gözyaşı dolu, o korku dolu manzaradan kurtarmayı başarmaya muvaffak olduğumu düşündükçe hiçbir şeye yaramayan, hiçbir bela ve fela- ketin acılarını dindirilmesine yardım etmemiş, gösteriş dolu hayatımın en hayırlı işini yapıyorum sandım ve bütün bir kış, balolarda, gösterilerde, tiyatrolarda har- canan paraların küçük bir kısmı bu gibi hayır işlerine ayrılsa insanlık ne büyük facialardan, kötülüklerden kurtulurdu düşüyle bir an için oyalandım.(Halit Ziya Uşaklıgil)Bu metnin temasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Kılıçlar parlayıp toplar atıldıİki asker birbirine katıldıErişti bak Nusret, birden alındıŞükür Hak Yezdan’a!, der Yusuf PaşaBu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözü edilen eylemin hâlâ devam ettiği anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun çevresindeki denizlerden biri değildir? Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen şartlar dikkate alındığında;I. Amazon havzasıII.Grönland adasıIII.Serengeti ululsal parkıyukarıda verilen yerlerden hangilerinde canlı çeşitliliği en azdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir