Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kurân-ı Kerimde anlatılan kıssalarda çoğunlukla zaman, yer ve bazen de kişi isimleri verilmemiştir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kurân-ı Kerimde anlatılan kıssalarda çoğunlukla zaman, yer ve bazen de kişi isimleri verilmemiştir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sınırlamalara bağlı kalmadan ilkeler çıkarıla- bilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlardan üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir? 6 yarım elmaya kaç yarım elma daha eklersem 4 bütün elma eder? Fırat, Dicle, Nil, İndus gibi büyük ırmaklar herkesin belleğinde bulunan önemli coğrafi simgelerdir. Bunları belleğimizde yaşatan görsel güzellikleri değildir. Bu büyük ırmaklar en eski çağlardan bu yana insan yaşamını kendisine çekmiş ve hayat bu ırmakların çevresinde can bulmuştur. Mısır uygarlığı Nil’den, Çin uygarlığı Sarısu’dan, Hint uygarlığı Ganj ve İndus’tan ayrı düşünülemeyeceği gibi Mezapotamya uygarlığı da Fırat ve Dicle’den ayrı düşünülemez.Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? "Annem kardeşimle size gitti." cümlesinde adın yerini tutan sözcük hangisidir? Mark : I am going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me?Sarah : Why not? - - - -?Mark : In front of the cinema. We want to watch a movie together. Bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi sahibinden zorla alması gasp, sahibinin izni ve haberi olmadan alarak kendine mal etmesi ise hırsızlık olarak nitelenir.Buna göre gasp ve hırsızlık olaylarının yaygınlaştığı bir toplumda  öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir? 5 kg portakaldan 3 L portakal suyu elde eden bir satıcı 48 L portakal suyu elde etmek için kaç kilogram portakal almalıdır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden, birlikte verilen açıklamayla uyum içinde değildir? Belli bir yere ya da noktaya göre olan yer ve tarafa........................denir." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur  değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?  Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?